بایسته‌ها و موضوعات پژوهشی گروه فرقه‌های انحرافی
مقدمه
«دین الهی» با همه ویژگی¬های ممتازش در دراز مدت از سوی دین¬داران یا نامتدیّنان مغرض، ریاست طلب، جاهل، کژاندیش، مستکبر و. . . تهدید می‌شود.فرقه¬گرایی یکی از تهدیدات جدی برای دین و جامعة دینی به شمار می¬رود. آراء و افکار گوناگونی که در میان فرق دینی به وجود می¬آید، به اختلافات دامن زده، انحرافات زیادی را وارد می¬سازد.
یکی از موضوعاتی که در مورد مهدویت باید دقت و بررسی شود، افکار انحرافی بعضی از فرقه¬هاست. با کمال تأسّف استکبار جهانی از این نوع فرقه¬های انحرافی حمایت می‌کنند و بستر مناسبی برای تفرقه میان مسلمانان فراهم می‌آورند.
برای آن¬که به تناسب نیاز جامعه اسلامی (در داخل و خارج کشور) مباحث امامت و مهدویت، روند صحیحی طی کند، آشنایی با اعتقادات، آرا و شیوه¬های تبلیغی فرقه¬های انحرافی ضروری است. از این رو، سعی و اهتمام این گروه در وهله اول، شناسایی فرقه¬های انحرافی معاصر و سپس نقد و بررسی اندیشه¬های آنان، و پاسخ به پرسش¬های گوناگون در قالب¬های مختلف است.
امیدواریم توفیق الهی رفیق این جمع گردد تا بخشی از وظایفمان را به درستی انجام دهیم.

اهداف
1. ریشه¬یابی و شناخت دقیق انحرافات مهدویت (قدیم و جدید) در گونه¬های مختلف فرقه¬ای، حزبی، انجمنی و . . . ؛
2. نقد و بررسی محققانه انحرافات مهدویّت در گونه¬های مختلف؛
3. پاسخ¬گویی به نیاز جامعه، به ویژه نسل جوان، با دفع شبهات و رفع اشکالات در مباحث فرقه¬های انحرافی؛
4. طرح مسائل جدید و نوآوری در موضوعات متنوع در سطوح مختلف؛
5. عملیاتی کردن طرح و برنامه¬های گروه برای مقابله با انحرافات؛
6. بسترسازی زمینة تحقیق برای محققان، نویسندگان در زمینه مهدویّت؛
7. تدوین فرهنگ‌نامه فرق انحرافی مهدویت؛
8. کشف سوءاستفاده¬های استکبار جهانی از جریان¬های ضدّ مهدویت در داخل کشور و چگونگی رویارویی با آنها؛
9. توانمندسازی مبلغان برای مقابله با فرق انحرافی و مدعیان و اطلاع رسانی به مردم.

برنامه‌ها
1. تهیه امکانات ویژه برای آموزش و آشنایی با مؤلفه¬های گروه¬های مختلف انحرافی؛
2. اولویت‌بندی موضوعات پژوهش و تعیین جدول زمانی؛
3. هم‌آهنگی و ارتباط با مراکز و گروه‌های تخصصی و علمی داخلی (درون شهری و برون شهری) و خارجی؛
4. تلاش برای برآوردن نیازهای جاری یا کم‌بودهای در زمینه موضوعات مربوط؛
5. ترجمه کتب و مقالات مهم با گرایش مسائل انحراف‌زدایی از مهدویت؛
6. برگزاری سمینارها و نشست¬های علمی ـ تخصصی به همراه فراخوانی مقالات در حوزه کاری؛
7. سرویس‌دهی به رسانه¬های ارتباط جمعی داخلی و خارجی به زبان¬های مختلف؛
8. شناسایی و استخراج فعالیت¬های اینترنتی و ماهواره¬ای؛
9. ایجاد بانک اطلاعاتی به روز و آرشیوبندی آن؛
10. مصاحبه¬ها و نشست¬های علمی با اساتید برجسته؛
11. شناسایی کلیة آثار علمی ـ فرهنگی فرقه¬های انحرافی (منبع شناسی)؛
12. شناسایی و جذب پژوهش‌گران متخصص در مباحث فرقه¬های انحرافی؛
13. راهنمایی و مساعدت دانش‌جویان و طلاب جهت تدوین پایان‌نامه با گرایش فرقه¬های انحرافی؛
14. برگزاری جلسات پرسش و پاسخ در مجامع عمومی(دانشگاهی ـ حوزوی)، خصوصاً جهت مبلغان در آستانه ایام تبلیغ؛
15. شناخت جغرافیای فرق انحرافی (قدیم و جدید)؛
16. تلاش برای هدایت تفکرات انحرافی با بیان ادلّه عقلی، نقلی، اخلاقی و عاطفی؛
17. شناسائی و احیاء آثار ضد فرق اعم از کتاب¬ها ،مقالات، سخنرانی¬ها و . . . و عرضه آنها ( در صورت لزوم همراه با
افزوده توضیحات و کارهای تکمیلی دیگر )؛
18. تهیه بروشورهایی جهت توزیع در مناسبت¬های مختلف؛
19. تلاش برای یافتن راهکارهای مناسب مقابله با فرق و مدعیان منحرف و ارائه آن به مسئولان ذیربط؛
20. ایجاد واحد پاسخ به سئوالات پیرامون فرق از طریق تلفن، اینترنت و نامه(با همکاری و هماهنگی با سایر مراکز پاسخ-گو؛
21. تهیه نرم¬افزار نقد فرق؛
22. تهیه جزواتی جهت اطلاع رسانی و توانمندسازی مبلغان با همکاری مراکز تبلیغی؛
23. ایجاد گروه تحقیقی برای تدوین فرهنگ¬نامه فرق انحرافی.
بایسته‌ها و موضوعات پژوهشی
1. بررسی ماهیت شیخیه و اثبات یا ردّ اتهام به شیخ احمد احسایی به طور قطعی و شفاف؛
2. بررسی دقیق و مدلّل در خصوص نظر شیخ احمد احسایی درباره حضرت مهدی و مقامات ائمه  و شفاف‌سازی
3. نظریات ایشان؛
4. بررسی میدانی اعتقادات فرق انحرافی در مهدویت؛
5. شناسایی و مقابله مناسب با انحرافات در زمینه مهدویت در قالب اشعار و گفته‌های مداحان، سخنرانان، جمله نوشته‌ها،
6. ملاقات‌گرایان، خواب‌گرایان و. . . ؛
7. فضا‌شناسی دوره‌ها به قصد آسیب‌شناسی جامعه فعلی؛
8. فضاشناسی امروز جوامع مختلف که موجب ایجاد بحران‌های انحرافی می‌شود؛
9. چگونگی برخورد ائمه با فرقه‌های انحرافی؛
10. گونگی برخورد علماء با فرقه‌های انحرافی؛
11. کشف تناقضات و ایرادات در فرق منحرف؛
12. کشف اهداف فرق منحرف و مدعیان از متون و سخنان و رفتار خود آنها؛
13. کشف روش¬های جذب اعم از رفتاری و شعاری و. . . ؛
14. بررسی نقش فرق قبلی (مثل: صوفیه،اسماعیلیه،و . . .) در شکل¬گیری؛
15. کشف و بررسی بافت سازمانی و تشکیلاتی در فرق انحرافی در مهدویت؛
16. بررسی مشترکات فرق مختلف انحرافی در مهدویت؛
17. شناسایی علل و عوامل پیدایش و رشد فرق انحرافی با هدف پیش¬گیری از بروز عوامل مشابه.
تبویب
1. پیشینه تاریخی انحراف در مهدویّت:
الف) قبل از ولادت؛
ب) بعد از ولادت:
ـ غیبت صغرا؛
ـ غیبت کبرا
بنی‌العباس
قبل از عصر صفویه
بعد از عصر صفویه
افشار و زندیه
قاجار
معاصر
2. علل پیدایش انحراف:
ـ سوء استفاده از روایات جعلی گذشته یا جدید؛
ـ اختلاف روایات در مهدویت؛
ـ انگیزه¬های شخصی در مهدویت؛
ـ اغراض سیاسی و نقش حاکمان و استعمارگران؛
ـ فرقه‌ها و گروه‌های مذهبی رقیب ـ معاصر
ـ فرقه¬ها و گروهای مذهبی قبلی؛
ـ نشناختن درست مهدویت و آموزه¬های آن؛
ـ خواب¬گرایی؛
ـ رواج خرافات؛
3. زمینه¬های انحراف:
ـ تفسیر و تطبیق نادرست مهدویت (القاب/ علائم ظهور و . . .)؛
ـ استفاده از منابع غیرموثق مهدویّت؛
ـ انطباق آموزه های مهدویت با آورده¬های بشری فلسفی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و . . . ؛
ـ نقل قول ناقص و یک‌سویه¬نگری؛
ـ عرفی شدن و عوام‌زدگی؛
ـ سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی؛
ـ تعجیل نمودن در امر ظهور؛
ـ ادعاهای کذب (رؤیت و نیابت)؛
ـ سایر زمینه¬های انحرافی، مثل: باطن¬گرایی و تأویل¬گرایی افراطی و اظهارنظر¬های غیرکارشناسانه؛
4. آثار انحراف در مهدویت (علمی ـ فرهنگی).
5. دشمنان مهدویت (اسلامی):
ـ توطئه¬های استعمار؛
ـ توطئه¬های یهود؛
ـ توطئه‌های وهابیان؛
ـ منحرفان به ظاهر شیعه.
6. مدّعیان دروغین مهدویت:
ـ قبل از ولادت (کیسانیه، سبائیه، مغیریه، ناووسیه، اسماعیلیه، واقفیه، محمدیه، عسکریه و...)؛
ـ بعد از ولادت (بابیه، بهائیه، قادیانیه و. . .).
7. سایر موارد انحراف در مهدویت.
8. وضعیت فرق انحرافی در مهدویت از جنبه های مختلف. پراکندگی جمعیتی، میزان و نوع فعالیت های نحوۀ تعامل با
دولت¬ها، نحوۀ اداره شدن و مدیریت آنها (تشکیلات)؛
موضوعات پژوهشی گروه فرق انحرافی
الف. کلیات
1. علل و عوامل پیدایش فرقه¬های انحرافی
2. پیامدهای فرقه¬های انحرافی
3. قرآن و فرقه¬های انحرافی
4. فرقه¬های انحرافی در کلمات معصومین
5. سیر تاریخی انحراف در مباحث مهدویت
6. شیوه¬های تبلیغ و جذب فرقه¬های انحرافی
7. نقش استعمارگران در ایجاد و حمایت فرقه¬های انحرافی
8. نقش غالیان در پیدایش انحرافات در مهدویّت
9. روان¬شناسی مدعیان
10. روان¬شناسی پیروان مدعیان
11. نقد و بررسی امور خارق¬العاده و شبهه کرامات
12. پایان نیابت خاصه و ادعای نیابت
13. ملاقات¬گرایی و زمینه ¬پیدایش انحرافات
14. خود¬گرایی زمینه پیدایش انحرافات
15. آسیب¬شناسی مباحث مهدویت
16. نقش حاکمان در پیدایش فرقه¬های انحرافی
17. بازشناسی انتقادی کتب شیخیه، شامل: (آراء و احکام)
18. تحولات فکری و فرقه¬ سازی (گفتما¬ن¬های غالب و پیدایش فرق)
19. نقش رخداد¬های اجتماعی در پیدایش فرقه¬ها
20. نقش رخداد¬های تاریخی در پیدایش فرقه¬ها
21. جهانی¬شدن و فرقه¬¬سازی روشنفکران
22. امواج سیاسی روشنفکران و فرقه¬گرایی
23. نقش گفتمان¬های غالب حوزوی (عرفانی،فلسفی،فقهی) و فرقه¬گرایی
ب. شیخیه
1. باز¬شناسی شخصیت شیخ احمد احسایی
2. بازشناسی شخصیت سیدکاظم رشتی
3. علت تکفیر شیخ احمد احسایی
4. شیخیه و غلو
5. نقش فلسفه اشراق در تفکرات شیخیه
6. اصولی یا اخباری بودن شیخیه
7. دیدگاه شیخ احمد و سید کاظم پیرامون امام زمان
8. بررسی رکن رابع در شیخیه
9. نسبت شیخیه با صوفیه
10. مقایسه بین رکن رابع، قطب و واسطه فیض
11. اعتقاد شیخ احسائی و سید کاظم رشتی پیرامون معاد جسمانی
12. عالم هور قلیا در اندیشه شیخیه
13. شباهت¬ها و تفاوت¬های کرمانیه با شیخیه آذربایجان
14. دیدگاه شیخ احمد احسائی و سید کاظم رشتی درباره اهل بیت 
15. شیخیه و سیاست (ارتباط با احکام و اندیشه سیاسی شیخیه)
16. خواب¬گرایی شیخ احمد
17. بررسی وضعیت شیخیه در زمان حاضر
18. اصول دین در نظر شیخیه
19. جایگاه شیخ احمد و سید کاظم در نظر شیخیه
20. انشعابات در شیخیه
21. دیدگاه شیخیه درباره غیر¬شیخیه
22. نسبت شیخیه با اسماعیلیه
23. توحید در شیخیه
24. خاتمیت از نظر شیخیه(خصوصاً شیخ احمد و سید کاظم که بابیه و بهائیه آ¬نها را مبشّر خود می¬دانند)
25. جایگاه شیخ احمد و سید کاظم در نظر بابیه و بهائیه
26. شرح¬ حال رهبران شیخیه کرمان
27. شرح¬ حال رهبران شیخیه آذربایجان( خاندان ثقة الاسلام )
28. شرح¬ حال رهبران خاندان حجت الاسلام
29. شرح ¬حال رهبران خاندان احقاقی
30. شیخیه و انتظار
31. شیخیه و انقلاب اسلامی ایران
32. فرهنگ (آداب و رسوم) در شیخیه کرمانیه
33. تقلید در شیخیه
34. علل شکل¬گیری شیخیه
ج. بابیه
1. بازشناسی شخصیت باب
2. عوامل و چگونگی شکل¬گیری بابیه
3. نقش آموزه¬های شیخیه در پیدایش بابیه
4. علت گرایش به بابیه توسط عده¬ای از مردم
5. تاریخچه بابیت
6. بررسی ادعا¬های باب
7. اقدامات و شورش¬های بابیان
8. نقد کلی کتاب بیان(معرفی نقادانه)
9. اظهارات باب پیرامون امام مهدی 
10. تحصیلات باب
11. ارتباط باب با بیگانگان
12. علم¬ستیزی باب
13. حروف حی(پیرامون اولیه باب)
14. وصی باب
15. انشعاب در بابیه
16. جریان بدشت
17. ترور ناصرالدین شاه توسط بابیان
18. شهادت شهید ثالث توسط بابیان
19. واقعه نی¬ریز
20. واقعه قلعه طبرسی
21. توبه¬های باب
22. ارتباط بابیت با رکن رابع
23. بررسی استنادات باب به آیات قرآن
24. اعدام باب
25. موضع دولتمردان قاجاریه در برابر بابیه
26. احکام بابیه
27. نامه¬های باب
28. وعده¬های باب
29. جایگاه کتاب بیان نزد باب
30. تناقضات در آراء و نوشته¬های باب
31. شرح حال قرة¬العین
32. شرح حال قدوس(محمد علی بارفروش)
33. بررسی استنادات باب به روایات
د. ازلیه
1. شخصیت¬شناسی میرزا یحیی صبح ازل
2. دوران رهبری بابیه توسط صبح ازل
3. اقدامات و فعالیت¬های ازلیه و بهائیه علیه یکدیگر
4. علت حمایت ادوار برون از ازلیه و احیاء نقطه الکاف توسط وی
5. صبح ازل و تتمیم بیان
6. صبح ازل از دید بهائیه
7. نقش ازلیها(یحیی دولت¬آبادی) در انقراض قاجاریه و روی کارآمدن پهلوی
ﻫ . بهائیه
1. بیوگرافی و شخصیت میرزا حسینعلی نوری
2. تحصیلات بها
3. ارتباط بها
4. ارتباط بها با صوفیگری و صوفیان
5. نقش بها در تحرکات و آشوب¬های بابیان
6. رابطه یهود با بهائیت
7. بهائیان و انقلاب اسلامی ایران
8. بهائیت و فراماسونری
9. جایگاه خطیرة¬القدس و مشرق¬الاذکار نزد بهائیان
10. جایگاه بیت¬العدل در بهائیت
11. موعود در بهائیت
12. بیوگرافی و شخصیت عبدالبهاء
13. بیوگرافی و شخصیت شوقی افندی
14. بهائیت و رسانه
15. سیاست¬های بهائیت در جهان
16. سیاست¬های بهائیت در ایران
17. عبدالکریم ایادی و نقش او در حکومت پهلوی
18. نقش بهائیت در ایجاد سلطه پهلوی و تثبیت آن
19. نقش هویدا در ترویج بهائیت
20. راههای مقابله با بهائیت در سطح جهان
21. راههای مقابله با بهائیت در ایران
22. پراکندگی جمعیت بهائیان در جهان
23. پراکندگی جمعیت بهائیان در ایران
24. نقد کتاب اقدس
25. نقد کتاب ایقان
26. نقد کتاب فرانه گلپایگانی
27. نقد کتاب قرن بدیع
28. انشعاب در بهائیت
29. مشکلات اساسی بهائیت(بحران مشروعیت)
30. بهائیت و پلورالیزم
31. بهائیت و سکولاریزم
32. معاد و قیامت از دیدگاه بهائیان
33. استدلالهای بهائیان بر حقانیت باب و بها و نقد آن
34. معجزه در دیدگاه بهائیان
35. تشکیلات بهائیان(سازمان رهبری و اداری بهائیت)
36. بهائیت و تقلید
37. بهائیت و سیاست
38. جایگاه تبلیغ در بهائیت و روش¬های تبلیغی بهائیان
39. بهائیت و آزادی
40. بهائیت و اخلاق
41. بررسی و نقد ادعاهای بها
42. وعده¬ها و پیش¬گویی¬های رهبران بهائیت
43. نقش بهائیت در ایجاد ناامنی در جهان
44. قرآن نزد بهائیان
45. اهل بیت نزد بهائیان
46. ائمه اطهار نزد بهائیان
47. بهائیت و ظلم
48. عبادت و در بهائیت و نقد آن
49. احکام جزایی در بهائیت و نقد آن
50. احکام حقوقی در بهائیت و نقد آن
51. احکام عبادی در بهائیت و نقد آن
52. تقویم بهائی و نقد آن
53. مخالفت بهائیان با دستور وصایای رهبران
54. احکام ازدواج در بهائیت
55. اقتصاد در بهائیت
56. آموزه¬های اسلامی و شیعی مورد حمله بهائیان
57. اشکالات مهم بهائیت
58. فلسفه خلقت در بهائیت
59. آداب و رسوم اجتماعی در بهائیت
60. مبارزه بهائیت با اسلام و روحانیت و مسلمانان
61. علل کاهش جمعیت بهائیان پس از انقلاب اسلامی
62. امام خمینی و بهائیت
63. نسبت بهائیت با وهابیت
64. نظام آموزشی در بهائیت
65. متبریان از بهائیت(هر کدام یک مقاله)
66. آیتی، صبحی، اقتصاد، نیکو،ادیب مسعودی، رحمانی، قدس ایران، رئوفی، جانگیری و . . .
67. نقد و بررسی اصول و تعالیم بهائیت (هر کدام یک مقاله ) تحری حقیقت و ترک تقلید،تساوی حقوق زن و مرد، وحدت عالم انسانی، تعدیل معیشت عمومی، وحدت ادیان، صلح عمومی، تعلیم و تربیت عمومی و اجباری، تطابق دین با علم و عقل، دین باید محبت شود، ترک تعصبات و احتیاج به نفثات روح¬القدس
68. روشنفکری و بهائیت
69. ارتباط بهائیت با انگلستان
70. ارتباط بهائیت با آمریکا
71. ارتباط بهائیت با اسرائیل
72. جایگاه رهبران نزد بهائیان
و. بابیه و بهائیه
1. التقاط در بابیه و بهائیه
2. حمایت¬های روسیه از بابیه و بهائیه
3. جایگاه عقل و عقلانیت در بابیه و بهائیه
4. خانواده در بابیت و بهائیت
5. معجزه در بابیت و بهائیت
6. خشونت در بابیت و بهائیت
7. تناقضات در کتب بابیت و بهائیت
8. خدا در بابیت و بهائیت
9. عرفان در بابیت و بهائیت
10. نسبت بابیت و بهائیت (اشتراکات و تفاوت¬ها)
11. پرچمداران مبارزه با بابیت و بهائیت
12. ائمه شیعه در نظر بابیه و بهائیه
13. اسلام در نظر بابیه و بهائیه
14. معاد و قیامت در بابیه و بهائیه
15. انسان از منظر بابیه و بهائیه
16. اصطلاحات بابیه و بهائیه
17. معجزه در دیدگاه بابیه و بهائیه
18. غیر بابی و بهایی در دیدگاه بابیان و بهائیان
19. وابستگی بابیه و بهائیه به انگلستان
20. واکاوی شخصیت گروندگان به بابیت و بهائیت و عملکرد آنها
ز. قادیانیه
1. بررسی شخصیت و بیوگرافی غلام احمد قادیانی
2. علل و نحوه شکل¬گیری قادانیه
3. تاریخچه قادیانیه از آغاز تاکنون
4. آموزه¬ها و عقائد قادیانیه
5. ارتباط قادیانیه با انگلستان و . . .
6. قادیانیه و ضدیت با اسلام
7. قادیانیه و ضدیت با مهدویت
8. ح. مدعیان دروغین مهدویت و فرقه¬های انحرافی
9. انگیزه¬های دروغین نیابت در عصر غیبت صغری
10. مدعیان دروغین نیابت در عصر غیبت صغری
11. کیسانیه و مهدویت
12. زیدیه و مهدویت
13. اسماعیلیه و مهدویت
14. صوفیه و مهدویت
15. مهدی سودانی
16. دروزیه و مهدویت
17. روشنیه و مهدویت
18. حروفیه و مهدویت
19. پسیخانیان و مهدویت
20. مشعشعیان و مهدویت
ط. جریان¬های انحرافی معاصر در عرصه امامت و مهدویت
1. علی یعقوبی و افکار انحرافی او
2. عرفانیان و افکار و رفتار¬های انحرافی او
3. کاظمینی بروجردی و افکار و رفتار¬های انحرافی او
4. سایر جریان¬های انحرافی پیرامون مهدویت
5. سید حسن ابطحی و افکار و رفتار¬های انحرافی او
6. جنبش جند¬السماء عراق
7. مدعی سید حسنی
8. مدعی سید یمانی
9. فریده آرمان گل محمدی
10. انجمن حجتیه و انقلاب اسلامی
11. انجمن حجتیه و جنگ تحمیلی
12. انجمن حجتیه و ولایت فقیه
13. وضعیت فعلی انجمن حجتیه
14. دیدگاه انجمن حجتیه پیرامون انتظار و ظهور حضرت مهدی
15. بررسی و نقد جریان الله وردیخوانی در تبریز
تاریخ : پنج‌شنبه 10 اسفند‌ماه سال 1396 | 10:58 ب.ظ | چاپ | نویسنده: . | نظرات (0) (0 لایک)
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • اریک صدا