1-تفاوت هایی که در چگونگی رسیدن انسان به هدف با موجوداتی همچون حیوان و گیاه وجود دارد، بیان کنید. الف)انسان خود باید هدف خلقت خود را بشناسد و آن را انتخاب کند و به سوی آن گام بردارد در حالی که گیاهان و حیوانات به صورت طبیعی و غریزی به سوی هدف خود حرکت می کنند. ب)انسان بی نهایت طلب در زندگی خود همواره در حال انتخاب هدف است هدف هایی که پایان نیابد و تمام نشود در حالی که حیوانات و گیاهان هدف محدودی دارند و هنگامی که به سرحدی از رشد و کمال می رسند متوقف می شوند و چنان که گویی راهشان پایان یافته است.

2-علت انتخاب هدف های مختلف در بین انسان ها چیست؟ علت اصلی اختلاف در انتخاب هدف ها ریشه در نوع اندیشه انسان دارد.

3-آیا تاکنون اندیشیده اید که ما انسان ها برای چه آفریده شده ایم و هدف از زندگی ما در این جهان چیست؟ ما انسان ها آفریده شده ایم تا به شناختی نسبی از خداوند و قرب الهی دست یابیم و با اجرای دستورات خداوند در قرآن کریم و امامام معصوم(ع) و عبادت و بندگی خداوند به سعادت و خوشبختی ابدی دست یابیم.

4-به چه علت پاسخ به سوال در مورد هدف آفرینش و هدف زندگی بسیار مهم و حیاتی است؟ زیرا این خطر وجود دارد که در صورت ندانستن هدف زندگی خود را به اشتباه صرف کارهایی بکنیم که برای آن ها خلق نشده ایم و سرمایه ای را از دست بدهیم که نه ارزش آن قابل مقایسه با ابزار دنیوی است و نه امکان به دست آوردن مجدد آن وجود دارد.

5-چرا در خلقت تک تک موجودات هدفی وجود دارد؟ زیرا خالق آن ها خدایی حکیم(کسی است که کار بیهوده از او سر نمی زند)است.

6-قرآن کریم آفرینش جهان را ....... می داند. حق.

7-هدفدار بودن خلقت یعنی چه؟ حق بودن آفرینش آسمان ها و زمین.

8-هدف از گام نهادن انسان در این دنیا چیست؟ هدفی که گام نهادن او در این دنیا فرصتی است که برای رسیدن به آن هدف به او داده شده است البته در چگونگی رسیدن به هدف میان انسان و موجوداتی همچون حیوانات و گیاهان تفاوت هایی وجود دارد.

9-با نگرش به دنیای انسان ها با چگونه دنیایی مواجه می شویم؟

الف)ساده و بی آلایش

ب)حیرت انگیز

ج)مملو از بیماری های روحی

د)همواره سعادتمند

10-وقتی به دنیای انسان ها می نگریم کدام انتخاب درست و همسو با میل بی نهایت طلب انسان است و کدام یک این گونه نیست؟ انتخاب هدف های اصلی و پایان ناپذیر انتخاب درست و انتخاب هدف های فرعی و پایان پذیر نادرست است.

11-منشا اختلافات در انتخاب هدف چیست؟ نوع اندیشه و نگرش انسان ها.

12-هر کس با بینش و نگرش خاص خود به سراغ هدفی می رود. این جمله را با مثال توضیح دهید. اگر کسی چنین بیندیشد که کمک به دیگران ارزشمند است می کوشد به دیگران کمک کند کسی هم که فکر می کند داشتن شهرت مهم است همه زندگی خود را در مسیر رسیدن به شهرت قرار می دهد اگر کسی مقاصد کوچک در نظرش جلوه کند به سوی همان مقاصد می رود و گمان می کند این هدف ها می توانند میل بی نهایت طلب درونش را آرام کنند کسی هم که کمالات و خوبی های متعالی و بزرگ را شناخته به آن ها دل می بندد و برای رسیدن به آن ها می کوشد. مانند:

کسانی که به دنبال پول و ثروت اند- برخی دل به کشف اسرار جهان سپرده اند- برخی به دنبال جاه و مقامند- دسته ای خدمت به خلق را سرلوحه زندگی خود قرار داده اند- گروهی به هنرمندی و نقش آفرینی در عرصه های هنری می اندیشند- گروهی نیز در آرزوی قهرمانی در ورزش پیوسته می کوشند- و...

13-برای انتخاب صحیح هدف ها باید چه کار کنیم؟ باید ارزش هدف ها را مشخص کنیم و متناسب با ارزشی که دارند به آن ها رتبه دهیم.

14-هدف های زندگی به چند دسته تقسیم می شود؟ نام ببرید. دو دسته: اصلی- فرعی

15-هدف های فرعی را همراه با مثال توضیح دهید. هدف ها و دل بستگی های پایان پذیر مثل: مال- ثروت- موفقیت درسی- پیشرفت شغلی- کسب جاه و مقام و... هدف های فرعی به شمار می آیند.

16-هدف های اصلی را همراه با مثال توضیح دهید. هدف های پایان ناپذیر و همیشگی مانند: خیرخواهی نسبت به دیگران- بندگی خداوند- رسیدن به کمال و سعادت- محبت به دیگران و... هدف اصلی محسوب می شوند.

17-هدف های اصلی بهتر است یا فرعی؟ چرا؟ البته هر دوی این اهداف خوب اند و برای زندگی ما ضروری اند مهم این است که هدف فرعی را به جای هدف اصلی قرار ندهیم و آن قدر به اهداف فرعی دل نبندیم که مانع رسیدن به هدف اصلی شود.

18-در میان هدف ها برترین و کامل ترین و ارزشمند ترین هدف کدام است؟ خداوند متعال و بندگی و عبادت او.

19-سرچشمه خوبی ها و کمالات کیست؟ خداوند

20-خداوند(نامحدود/محدود) است. نامحدود.

21-چه هدفی می تواند با ارزش تر از انتخاب خداوند به عنوان غایت و مقصد زندگی باشد؟ هیچ هدفی جز خداوند متعال نمی تواند غایت و مقصد زندگی انسان باشد.
22-چه کسی جز خداوند می تواند روح پایان ناپذیر انسان را سیراب کند؟ هیچ کس و هیچ چیزی توانایی سیراب کردن روح پایان ناپذیر انسان را ندارد.

23-اگر روح انسان بی نهایت طلب است و خوبی ها را به صورت بی پایان می خواهد شایسته است چه کار کند؟ تنها خدا و بندگی او را به عنوان هدف نهایی خود انتخاب کند هدفی که خداوند نیز آفرینش جن و انسان را به همان خاطر می داند.

24-عبادت را همراه با مثال توضیح دهید. هر حرکت و عملی نیز که برای کسب رضای خداوند و براساس معیارهای دینی صورت گیرد عبادت است. مانند: خدمت به محرومان- آشپزی در آشپزخانه- طلب علم و دانش- خواندن سطری از کتاب- سکوت و دم فروبستن تا فریاد کشیدن- و.. همه و همه اگر برای جلب رضای خدا باشد عبادت محسوب می شود.

25-اگر هدف و مقصد زندگی خدا باشد چه اتفاقاتی ممکن است در زندگی پیش بیاید؟ خوشحالی ها و ناراحتی ها و شکست ها و پیروزی ها و بسیاری دیگر از مفاهیم کلیدی زندگی تعریف جدید پیدا می کند.

26-اگر هدف زندگی خدا باشد شکست و پیروزی چگونه معنا می شود؟

شکست: دور شدن از خدا- پیروزی: نزدیک شدن به خدا- در آن صورت چیزی ما را خوشحال می کند که ما را به خدا برساند و چیزی ما را آزرده می کند که از خدا دور سازد.

27-چه چیزی باعث می شود انسان شایسته موجب دریافت لطف و رحمت ویژه خداوند شود؟ بندگی.

28-اهداف انسان به چند دسته تقسیم می شود؟ برخی انسان ها به هدفی بالاتر از لذت های مادی و سرگرم شدن به آن نمی اندیشند- برخی از هدف ها به گونه ای هستند که هدف های دیگر را نیز در بر دارندو رسیدن به آن ها مساوی رسیدن به هدف های دیگر است-برخی از افراد با انتخاب عبادت و بندگی خداوند به عنوان هدف با یک تیر چند نشان می زنند هم از بهره های مادی زندگی استفاده می کنند و هم از آن جایی که تمام کارهای دنیوی خود را برای رضای خدا انجام می دهند جان و دل خود را به خداوند نزدیک تر می کنند و سرای آخرت خویش را نیز آباد می سازند. مانند: اینان چون کوهنوردانی هستند که در مسیر نزدیک شدن به قله هم تندرستی خود را تامین می کنند هم از مناظر زیبای طبیعت لذت می برند و هم استقامت خود را افزایش می دهند.

29-انسان هایی که به هدفی بالاتر از لذت های مادی و سرگرم شدن به آن نمی اندیشند به تعبیر قرآن چه کسانی هستند؟ کسانی هستند که به حیات دنیوی راضی شده و به آن آرام گرفته اند اینان مصداق همان کسانی اند که بهترین و با ارزش ترین دارایی و سرمایه خود را صرف کارهای کم ارزش می کنند.

30-در چه صورت هدف ما جامع تر خواهد بود؟ برخی از هدف ها به گونه ای هستند که هدف های دیگر را نیز در بر دارندو رسیدن به آن ها مساوی رسیدن به هدف های دیگر است. و به میزانی که هدف ما برتر و جامع تر باشد هدف های بیشتری را در درون خود جای می دهد.

31-هدف هایی که ضامن خوشبختی ماست چه چیزی را می طلبد؟ همت بزرگ و اراده محکم.

   

 

همان طور که می دانید درس دین و زندگی کنکور با ضریب 3، اهمیت ویژه ای دارد و جزء درس های مهم به حساب می آید. کنکوری ها بعد از چندین بار خواندن و مرور کردن و تست زدن، احساس می کنند نمی توانند آن طور که شایسته است درصد بالایی را کسب کنند و اگر بفهمندهم، دیر متوجه شده اند و جمع کردن درس دین و زندگی در روزهای آخر قدری سخت خواهد بود، لذا پیشنهاد می شود داوطلب محترم موارد ذیل را به دقت بخواند و روش خواندن و مرور و تست زدن خود را اصلاح کند:

1- آیات و روایات:

یکی از مباحث خیلی خیلی مهم در کنکور دین و زندگی، آیات و احادیث و روایات است.  چه متن فارسی و چه متن عربی آن    تقریبأ بالای 60 درصد سؤالات کنکوررا شامل میشود و اگر کسی این قسمت را به صورت حرفه ای و دقیق مطالعه نکند بیشترین نمره را از دست داده است. مثلأ در کنکور ریاضی و زبان و هنر 90، 18  سؤال و در کنکور تجربی 15 سؤال و در کنکور انسانی 13 سؤال مربوط به این بخش بوده است. این تعداد بسیارزیاد،اهمیت این موضوع را بیشتر آشکار می کند. در خواندن آیات و روایات به این نکات توجه کنید:

1- موضوع اصلی آیه را بدانید( سرتیتر اصلی درس یا پاراگراف اصلی یا فرعی)

2- این آیه اززبان چه کسی و یا چه کسانی است؟

3- این آیه در باره چه کسی و یا چه کسانی است؟

4- این آیه خطاب به به چه کسی یا چه کسانی است؟

5- این آیه برای چه زمانی است؟ ( قیامت- برزخ- دنیا) = ظرف تحقق آیه کدام است؟

6- کلمات کلیدی آیه کدام است؟

7- با کدام آیه و حدیث و شعر دیگری ارتباط معنایی دارد؟

8- حتمأ پاراگراف بالا یا پایین آیه که با آیه ارتباط دارد مرور شود.

9- آیه با چه کلماتی شروع و با چه کلماتی پایان یافته است؟

10- دانستن ترجمه دقیق آیه

11- آیاتی که در اندیشه و تحقیق آمده است:

# این بخش هم خیلی اهمیت دارد که تقریبأ بیشتر داوطلبان از آن غافل می شوند. در کنکور ریاضی و کنکور تجربی و هنر 90، 4 سؤال و در کنکورانسانی 90، 5 سؤال و در کنکور زبان 90، 3 سؤال آمده است، لذا تأکید می شود حتمأ بخش اندیشه و تحقیق را خوب مرور کنید.

ولی متأسفانه فقط 25 درصد داوطلبان، این بخش را مطالعه می کنند و از این 25 درصد فقط تقریبأ نیمی می توانند به سؤالات این بخش پاسخ بدهند. پس کسانی که می خواهند درصد بالایی را بیاورند باید این بخش را حتمأ حتمأ ودقیق دقیق بخوانند.

2- متن درس: برای به دست آوردن درصدی مناسب از درس دین و زندگی حتمأ باید خط به خط کتاب را جوری بخوانید که تمام کلمات کلیدی، سرتیترها و ………. را حفظ حفظ باشید و بتوانید کتاب را در ذهن داشته باشید( یک نوع حافظه تصویری) مثلأ این سرتیتر است، این آیه است و بعد از آن چه جملاتی و چه کلماتی آمده است، خلاصه این که باید در ذهن شما «ملکه» بشود و به قول امروزی ها تو ذهن «اسکن» بشود.

3- خواندن یا تست زدن:

در درسی مانند «دین و زندگی» خواندن دقیق و مرورهای پی در پی می تواند خیلی کارساز باشد و تست زدن در اولویت بعدی است. یعنی 70 یا 80 درصد خواندن و 20 یا 30 درصد، تست زدن است. خیلی خیلی تأکید می شود که خواندن باید از روی کتاب درسی باشد نه از روی جزوه یا کتاب کمک درسی، یا حداقل ابتدا تسلط کافی روی کتاب درسی داشته باشیم. وسپس از جزوات و یا کتب درسی بهره  بگیریم، بدون تسلط کافی بر کتاب اصلأ مرور جزوات و ……… تأکید نمی شود. برای تست زدن از کتاب خوبی که تست های سراسری داخل وخارج- آزاد- سنجش- آموزش و پرورش و تألیفی های مناسب و همانند سؤالات کنکور دارد استفاده کنید. در تست زدن حتمأ نشان گذار کردن تست ها را فراموش نکنید. تست غلط(غ)– درست- نزده(ن)- تستی که با شک زده اید(ش) و……. تا بتوانید در مطالعه های بعدی آن تست های خاص وعلامت گذاری شده را مرور کنید.

# بعضی از دانش آموزان می گویند که ما وقتی” دین و زندگی” می خوانیم، زود فراموش می کنیم باید چه کار کنیم؟

اولأ درس خواندن به ویژه درس دین و زندگی با یکبار و دوبار خواندن ما را به جایی نمی رساند(شاید بعضی از درس هاراباید ده بار یاحتی بیشتر خواند). خواندن و مرور کردن این درس باید به صورت آهسته و پیوسته باشد.

ثانیا تست زدن،و با علاقه خواندن، وپیدا کردن نقاط ضعف و قوت و ………. می تواند ما را در دقت خواندن و کیفیت مناسب خواندن کمک کند و هیچ وقت ناامید نشوید. با پشتکار بارها مرور کنید تا همه مطالب در ذهن شما ملکه بشود.

4- تجربه هایی در مرور و تست زدن:

الف)علت ومعلول

در این چند سال اخیر تست ها و گزینه هایی را مشاهده می کنید که با تعبیر« علت و معلول» به کار رفته است که باید به معنای این کلمات توجه ویژه ای کرد. « علت» به معنای: سبب- باعث و ……… است و « معلول» به معنای: نتیجه- پیامد- بازتاب – مولود- میوه- ثمره و ……… است.

چند مثال برای معلول:

1- عدم غم و اندوه و حزن معلول ایمان به خدا  آخرت وعمل صالح است.( ص 62 دین و زندگی 2)

2- بازماندن از کاروان فلاح و کمال معلول پرورش دادن ریشه های گناه در خود است. ( ص 46 دین و زندگی 2)

3- پیش بینی عاقبت ازدواج توسط پدر و مادر معلول تجربه و پختگی آنان است.(ص 218 دین و زندگی 3)

4- قوی تر و بیش تر شدن عبودیت انسان در پیشگاه الهی معلول درک بهتر فقر و نیازمندی است.(ص 8 پیش دانشگاهی)

5- باید دقت کنیم همین جملات را می توان با علت بازنویسی کرد:

1- ایمان به خدا و آخرت و عمل صالح علت عدم غم و اندوه و حزن است.

2- پرورش دادن زمینه های گناه در خود علت بازماندن از کاروان فلاح و کمال است.

3- تجربه وپختگی پدر و مادر علت پیش بینی عاقبت ازدواج است.

4- درک بهتر فقر و نیازمندی علت قوی تر و بیش تر شدن عبودیت انسان در پیشگاه الهی است.

# جزوه علت و معلول در سایت موجود است.

# شبیه به الفاظ «علت و معلول» کلماتی مثل«شرط و مشروط» و «تابع و متبوع» تحقق در گرو………. نیز در تست های کنکور دیده شده است که تقریبأ مثل « علت و معلول» است.

مثال برای شرط و مشروط:

مقرب درگاه الهی شدن و مسجود فرشتگان شدن انسان مشروط(معلول) آراسته شدن به کرامت های اخلاقی است.(ص 53 دین و زندگی 2)

# به کلمات اگر در متن فارسی و کلمه “ان”  به معنای” اگر” در متن آیات دقت بیشتری کنید که می تواند به صورت شرط و مشروط بیاید.

مثال برای تابع و متبوع:

توسعه فعالیت های اختیاری انسان تابع معرفت به تقدیر الهی است که برخاسته از حکمت است. (ص 70 پیش) (سؤال 72 کنکور تجربی 90)

مثال برای تحقق …….. در گرو:

تحقق تجلی ایمان و عمل صالح در گرو شنیدن دعوت انبیا است. ( ص 42 دین و زندگی 2)

ب) تقدم و تأخر ( مقدم و مؤخر)

 در بخش هایی از کتاب دین و زندگی تقسیم بندی هایی وجود دارد که « ترتیب » در آن اهمیت دارد یا در آیات کلماتی به ترتیب آمده است که بایستی به آن ها توجه ویژه ای داشت. در این نوع سؤالات از کلمات« تقدم و تأخر» یا« مقدم و مؤخر» استفاده می شود یا در سؤال می آید، به ترتیب کدام صحیح است.( دقت شود)

مثال برای تقدم و تأخر:

از دقت در آیه شریفه……… و منهم من یستمعون الیک ……… به تقدم حجت باطن به حجت ظاهر که عقل وسیله فهم پیام الهی است پی می بریم( ص 20 و 21 و 25 دین و زندگی 3 و سؤال 61 کنکور ریاضی 90) و مانند آن  (سؤآل 61 کنکور زبان 90)

مثال برای مقدم و مؤخر:

 جمله « فاذا هم قیام ینظرون» مرتبط است با « ثم نفخ فیه اخری» و نورانی شدن زمین که بروز واقعیت حوادث گذشته بر زمین است. مقدم بر وضع« کتاب» است.(ص 87 و 88 ، دین و زندگی 2 و سؤال 56 هنر 90)

ج) من- الذین

در آیاتی که کلمات « من – الذین» به کار رفته دقت کنید در باره چه کسانی است(مؤمنان – کافران- متقین و …….) و سرانجام آنان چیست.

مثال:

1- من آمن بالله و الیوم الاخر و عمل صالحأ لا خوف علیهم و لا هم یحزنون

2- ان الذین لایرجون لقاءنا و رضوا……. اولئک مأواهم النار………

# نمونه های دیگری در صفحه 67 سوم « من یعص الله ……ضلالأ مبینأ و ص 198 سوم« من کان یرید……….. و من تاب ……..(ص 50 و 51 پیش) و ……….

د) کلمات قال- قالوا

# آیاتی که با «قل» آغاز شده معمولأ خطاب به پیامبر(ص) است ولی باید بدانیم« قال» را چه کسی گفته است و « قالوا» را چه کسانی گفته اند و دقت کنیم در کجا گفته اند یا می گویند.

مثال برای قل: قل لا أسألکم ………(خطاب به پیامبر(ص)( ص 119 سوم)

مثال برای قل: قال ربنا الذی اعطی ……..(حضرت موسی گفت در مقابل فرعون)( ص 16 سوم)

مثال برای قالوا: قالوا کنا مستضعفین فی الارض ….. گناهکاران می گویند در برزخ( ص 79 دوم)

ه) ذلک

این عبارت یک حالت نتیجه گیری دارد و باید بدانیم به کدام آیه بر می گردد.

مثال: 1- ذلک تقدیر العزیز العلیم—– و الشمس تجری لمستقر لها(ص 69 پیش)

2- ذلک ادنی ان یعرفن———- یدنین علیهن فی جلابیبهن (ص 14 دوم)

3- مثال ازکی لهم—— یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم (ص 145 دوم)

# و نمونه های دیگر آن نیز در صفحات 68 دوم و ص 119 سوم و…. می باشد.

و)ل به معنای «برای» در آیات حالت نتیجه گیری دارد.

مثال اول: لتعملوا عدد السنین و الحساب ( برای این که شمار سال ها حساب وقت هابدانید که نتیجه آیه« و قدره منازل» است. (ص20 دوم)

مثال دوم: لتبتغوا من فضله ( برای این که از فضل او بجویید) ( ص 171 دوم) که نتیجه آیه« و تری الفلک ….     » است.

مثال سوم: لیعلم الله الذین امنوا……….

که نتیجه« تلک الایام نداولها بین الناس» است. ( ص 106 سوم)

ز)دانستن کلمات مترادف

گاهی در تست به جای آوردن دقیق کلمه کتاب از کلمات مترادف آن بهره می جویند گویی که می خواهند بفهمند که داوطلب کلمات را حفظ کرده است یا مفهوم را فهمیده است.

مثال اول: روح بعد غیر مادی انسان است. در گزینه ها به جای غیر مادی از کلمه «مجرد» استفاده شده است. (سراسری زبان 90) ( درس 4 دوم)

مثال دوم: در بیان آیه «معتد اثیم» متجاوز گناهکار آمده است. گام فراتر نهادن از حدود الهی.( سراسری 87 خارج از کشور ) ( درس ششم دوم)

با تمرین و ممارست و مرور پی در پی و مستمر کم کم می توان روش ایده آل خواند درس دین و زندگی را به دست آورد و در نتیجه تسلط کافی را برای دست یابی به درصدی مطلوب و مناسب به دست آورد.

امیدوارم که این نوشته هر چند کوتاه و مختصر برای شما عزیزان مفید بوده باشد. در انتها از شما عزیزان می خواهم که نظرات خود را با ما مطرح سازید. برایتان آرزوی موفقیت و سربلندی و پیروزی از درگاه احدیت خواهانم.


سوالات درس دو دینی دهم

-قرآن کریم هدف از خلقت انسان را عبودیت بیان کرده است.

1-رشد وکمال انسان ودر نتیجه رستگاری او در نتیجه چه کاری حاصل می شود؟

رشد و کمال انسان و در نتیجه رستگاری او جز با گام برداشتن به سوی این هدف میسر نمی شود.

2-اولین گام برای حرکت انسان در مسیر عبودیت چیست؟توضیح دهید.

اولین گام برای حرکت انسان در این مسیر، شناخت انسان است؛یعنی شناخت سرمایه ها،توانایی هاواستعداد های اووهمچنین شناخت موانع حرکت انسان در مسیر عبودیت.

3-سرمایه های انسان در مسیر رسیدن به رشد و کمال را نام ببرید؟

قدرت اندیشه و تعقل- قدرت اختیار و انتخاب -نفس لوامه-پیامبران و پیشوایان.

4-خداوند متعال چه جایگاهی برای انسان در نظام هستی قائل است؟

خداوند با دادن نعمت های مادی و معنوی به انسان او را گرامی داشته و به او کرامت بخشیده و بربسیاری از مخلوقات برتری داده است.

-خداوند متعال برای اینکه انسان بتواند در مسیر رشد و کمال خود حرکت کند و به هدف خلقت دست یابد،        سرمایه هایی در اختیارش قرار داده است.

-عوامل بسیار مهم برای حرکت انسان به سوی هدف را توضیح دهید؟

شناخت انسان و سرمایه هایش در گام نخست و بهره گیری از آنها در گام بعد عامل بسیار مهمی برای حرکت به سوی هدف است.

5-چرا خداوند قدرت اندیشه و تعقل را به ما داده است؟

تا با آن بیندیشیم و مسیر درست زندگی را از راه های غلط و خوب را از بد تشخیص دهیم.حقایق را دریابیم و از جهل و نادانی دور شویم.

6-چرا خداوند مارا صاحب اراده و اختیار افرید و مسئول سرنوشت خویش قرار داد؟

راه رستگاری و راه شقاوت را به ما نشان داد تا خود راه رستگاری را برگزینیم و از شقاوت دوری کنیم.

-پیام آیه:تکلیف انسان:هدایت و آزادی

7-چرا ما فضایل اخلاقی را دوست داریم و از حقارت ودو رویی بی زاریم؟

خدای متعال، شناخت خیر و نیکی و گرایش به آن و شناخت بدی و زشتی و بیزاری از آن را در ما قرار داد تا به خیر و نیکی رو آوریم و از گناه و زشتی بپرهیزیم.

8-گرایش انسان به نیکی و زیبایی ها سبب چه می شود؟

در مقابل گناه و زشتی واکنش نشان دهد و آن گاه که به گناه آلوده شد،خود را سرزنش و ملامت کند ودر اندیشه جبران آن آید.

9-نفس لوامه یعنی چه؟

یعنی نفس سرزنش کننده و ملامت گر.

-هدف و مسیر حرکت هرکس با توانایی ها و سرمایه هایش هماهنگی دارد.

-انسان سرمایه های عظیمی چون عقل ،وجدان و راهنمایان الهی دارد.

10-اگرهدفازخلقتماخوردن،خوابیدنوخوشبودندرایندنیایچندروزهبود،آیابه سرمایه هایی همچون عقل و وجدان و پیامبران نیاز داشتیم؟

 عقلی که با دور اندیشی ،مارا از خوشی های زودگذر منع می کند و وجدانی که با محکمه هایش، ما را از راحت طلبی باز می دارد. اگر بنا بر خوردن و خوابیدن باشد، حیوانات از ما خوش تر زندگی می کنند! چون نه عقل دارند که مانع آنان باشد و نه وجدانی که گاه و بیگاه آنان را سرزنش کند.

 

 

                                                     1-نفس اماره(فرمان دهنده بدی ها)

موانع رسیدن به هدف                      2-شیطان(ابلیس)

                                                                                       

                                                                               میل سرکشی که در انسان هاوجود دارد.

                                                                                        نفس اماره

عوامل سقوط و گناه و دور ماندن انسان از هدف

 

-میل سرکشی که درون انسان ها طغیان می کند نفس امارهدارد.

11-نفس اماره یعنی چه؟

یعنی فرمان دهنده بدی ها.

12-سخن جضرت علی در مورد عامل درونی فرمان دهنده بدی ها رابنویسید؟

دشمن ترین دشمن تو،همان نفسی است که در درون توست.

13-دشمن بیرونی در روز قیامت که فرصتی برای توبه باقی نماندهاست، به اهل جهنم چه میگوید؟

«خداوند به شما وعدهٔ حق داد؛ اما من به شما وعده ای دادم و خلاف آن عمل کردم. البته من بر شما

تسلطی نداشتم؛ فقط شما را به گناه دعوت کردم. این خودتان بودید که دعوت مرا پذیرفتید. امروز خود را سرزنش کنید نه مرا. نه من م یتوانم به شما کمکی کنم و نه شما میتوانید مرا نجات دهید.»

 

14-راه های فریب شیطان را نام ببرید؟

الف)غافل کردن از خدا و یاد او.

ب)زیبا و لذت بخش جلوه دادن گناه.

ج)سرگرم کردن به آرزو های سراب گونه دنیایی.

د)ایجاد کینه و دشمنی میان مردم.

15-چرا خداوند شیطان را از درگاه خود راند و اورا برای همیشه طرد کرد؟

چون فرمان خدا برای سجده بر انسان را اطاعت نکرد.

16-فرمایش رسول خدا در مورد انسان هایی که در برابر خدا سجده نمیکنند را بگویید؟

من به خاطر تو شیطان را طرد کردم.اما تو اورا دوست خود گرفتی و به اطاعت او در آمدی.

17-راه شکست شیطان از نظر امام عصر (عج)چیست؟

هیچ چیز مانند نماز بینی شیطان را به خاک نمی مالد.تاریخ : چهارشنبه 19 آبان‌ماه سال 1395 | 09:14 ب.ظ | چاپ | نویسنده: . | نظرات (0) (0 لایک)
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • اریک صدا