X
تبلیغات
الی گشت
رایتل

 1-    صراحت در اتّخاذ مواضع انقلابی سدی در برابر نفوذ دشمن

به نظر من کاری که علی‌العجاله باید کرد این است که در اتّخاذ مواضع انقلابی، باید صراحت داشت؛ یعنی رودربایستی نکنیم. مواضع انقلابی را، مبانی امام بزرگوار را صریح بیان کنیم، خجالت نکشیم، رودربایستی نکنیم، ترس نداشته باشیم و بدانیم که «وَ للهِ‌ جُنودُ السَّمٰواتِ وَ الاَرضِ وَ کانَ اللهُ عَزیزًا حَکیمًا» همه‌ی امکانات عالم و سنن عالم، جنود الهی هستند، میتوان آن جنود الهی را پشت سرِ خود قرار داد و به کمک خود کشاند با توکّل به خدا، با پیمودن راه خدا. و هوشیار باشیم؛ من چند روز قبل از این، در صحبت گفتم که اینها در صدد نفوذند، در صدد رخنه کردنند؛ این رخنه از جاهای مختلفی ممکن است باشد؛ مواظب باشید. یک وقت آدم خبر میشود که فرض بفرمایید فلان سازمان آمده یک بخشی از مجموعه‌ی فرهنگی ما را -مثلاً فرض کنید مهدکودک‌ها را- به یک شکل خاصّی دارد هدایت میکند؛ این را آدم میفهمد، بعد که نزدیک میشود میبیند کار خطرناکی و کار بزرگی است [امّا] آدم توجّه نداشته؛ اینها رخنه است؛ در زمینه‌های گوناگون؛ در زمینه‌های اقتصادی، در رفت‌وآمدها، در همه‌ی دستگاه‌ها؛ یکی این مسئله‌ی صراحت است. ۱۳۹۴/۰۶/۰۴

2-   عناصر مؤمن و حزب‌اللّهی ،سازمانها و نهادهای انقلابی  سدهای محکم در مقابل نفوذ دشمن

با هرکسی در میان ملّت که در مقابل دشمن ایستادگی بیشتری داشته باشد، بیشتر مخالفند. با عناصر مؤمن بیشتر مخالفند، با سازمانها و نهادهای انقلابی بیشتر مخالفند، با عناصر حزب‌اللّهی بیشتر مخالفند؛ چون میدانند اینها سدهای محکم و مستحکم در مقابل نفوذ دشمنان هستند. دشمن دنبال سلطه‌گری است و همه‌ی تلاش دشمن برای این است که جلوی حرکت اسلامی نظام جمهوری اسلامی را که مایه‌ی پیشرفت و ترقّی و اوج این ملّت است بگیرد. ۱۳۹۴/۰۳/۱۴

3-  استقلال، یعنی نفوذ بیگانه در این کشور ممنوع

استقلال، بیت‌الغزل انقلاب اسلامی بود؛ یعنی نفوذ بیگانه در این کشور ممنوع؛ یعنی امریکا و انگلیس و دیگران حق ندارند در مسائل سیاسی و فرهنگی کشور هیچ‌گونه اعمال نفوذی بکنند.... اگر کسانی به نام آزادی و با شعار آزادی بخواهند پای دشمن را باز و نفوذ او را برقرار کنند، این آزادی نیست. این آن چیزی است که دشمن میخواهد. این همان دامی است که دشمن میگستراند. ۱۳۷۹/۰۷/۱۴

استقلال به معنای قهر کردن با کشورها نیست، به معنای ایجاد کردن سدّی در مقابل نفوذ کشورها است که نتوانند منافع آن کشور را، منافع [ آن ]ملّت را تحت‌الشّعاع منافع خودشان قرار بدهند؛ این معنی استقلال است و این مهم‌ترین هدف برای یک کشور است.  آن چیزی هم که میتواند استقلال را تأمین بکند برای انقلاب اسلامی ما، تکیه‌ی صریح و شفّاف بر مبانی انقلاب است؛ اصول انقلاب، مبانی انقلاب، ارزشهای انقلاب، به‌شکل صریح و شفّاف مورد تکیه باید قرار بگیرد. ۱۳۹۲/۱۱/۱۹

4-  قانون، راه نفوذ دشمن را هم بسته

 دشمن امروز امیدوار است شاید بتواند از ضعفها استفاده کند؛ از ساده‌اندیشیها استفاده کند؛ جای پای خود را در دستگاههای سیاسی کشور و دستگاههای فرهنگی کشور باز هم باز کند؛ ...قانون، راه نفوذ دشمن را هم بسته است. اگر دیده میشود در مواردی اغتشاشگرانی از سوی دستگاههای تبلیغاتی دشمن تأیید میشوند، این‌جا بهترین پاسخ به دشمن این است که قانون اجرا شود. اگر اغتشاشگرانِ حوادثی از قبیل حوادث خرم‌آباد، با قوّت و قدرت به وسیله دستگاههای قانونی به مجازات خود برسند - هر که هستند - دشمن دیگر جرأت نمیکند. با رعایت قانون، با رعایت انصاف، بدون تن دادن به اختلافات جزئىِ سیاسی - که همراه با هوچیگراییها، بزرگ نشان داده میشود - دشمن نمیتواند به طمع‌ورزی خود ادامه دهد. ۱۳۷۹/۰۷/۱۴

5-  نظام اسلامی تنها نظامی که مقابل نفوذ دشمن توان و امکان مقاومت داشته ودارد

هر نظام دیگری غیر از نظام جمهوری اسلامی - چه نظام چپ، چه نظام راست - اگر سر کار میآمد، امکان نداشت بتواند در مقابل نفوذ دشمن، در مقابل دخالتهای گوناگون دشمن مقاومت کند....  بنابراین، هیچ نظامی جز جمهوری اسلامی نمیتوانست در مقابل نفوذ و فشار آمریکا مقاومت کند. ۱۳۸۷/۰۹/۲۴

یک جا هم در دنیا وجود دارد که در مقابل نفوذ دشمن، در مقابل تسلط دشمن، در مقابل این که کشور، دستخوش دشمن باشد، ایستاده‌اند؛ خوب، پیداست که با این جا دشمن خواهند بود. روشن است که سعی میکنند این مانع را درهم بشکنند. این مانع چیست؟ نظام اسلامی! ۱۳۷۷/۰۷/۲۶

6-  ایستادگی در مقابل نفوذ دشمن؛یکی از اجزاء ساخت حقیقی نظام  

... عدالت، کرامت انسان، حفظ ارزشها، سعی برای ایجاد برادری و برابری، اخلاق، ایستادگی در مقابل نفوذ دشمن؛ اینها آن اجزاء ساخت حقیقی و باطنی و درونی نظام جمهوری اسلامی است. ۱۳۸۷/۰۹/۲۴

7-  عزت حصارو باروی مستحکم دربرابر نفوذ دشمن

وقتی که عزت شامل حال یک انسان، یک فرد یا یک جامعه میشود، مثل یک حصار عمل میکند، مثل یک باروی مستحکم عمل میکند؛ نفوذ در او، محاصره‌ی او، نابود کردن او برای دشمنان دشوار میشود؛ انسان را از نفوذ و غلبه‌ی دشمن محفوظ نگه میدارد. آن وقت هرچه این عزت را در لایه‌های عمیق‌تر وجود فرد و جامعه مشاهده کنیم، تأثیرات این نفوذناپذیری بیشتر میشود؛ کار به جائی میرسد که همچنان که انسان از نفوذ و غلبه‌ی دشمن سیاسی و دشمن اقتصادی محفوظ میماند، از غلبه و نفوذ دشمن بزرگ و اصلی، یعنی شیطان هم محفوظ باقی میماند. آن کسانی که عزت ظاهری دارند، این عزت در دل آنها، در درون آنها، در لایه‌های عمیق وجود آنها نیست؛ لذا در مقابل شیطان بی دفاعند، نفوذپذیرند . ۱۳۹۱/۰۳/۱۴

8-  نسبت معکوس موفّقیت هر ملتی در پیشرفتهای خود،با نفوذ بیگانگان و دشمنان در آن کشور

 موفّقیت هر ملتی در پیشرفتهای خود، نسبت معکوس با نفوذ بیگانگان و دشمنان در آن کشور دارد. اینها نسبتشان متعاکس است؛ یعنی هرگاه بیگانه و یک قدرت خارجی - ولو آن قدرت خارجی علناً اظهار دشمنی نکرده باشد - نفوذش در بین مردم، قشرهای مختلف و فضای سیاسی بیشتر باشد، این ملت از آینده‌ای همراه با عزّت و همراه با افتخار و تأمین‌شده، فاصله‌اش بیشتر است. نه این‌که با هر بیگانه‌ای باید ستیزه‌گری کرد؛ نه، گاهی هم انسان به خاطر مصالح، با بیگانه‌ای دوستی میکند؛ اما به همان بیگانه دوست هم نباید اجازه داد که در امور داخل این خانه، این خانواده، این کشور و این جامعه بتواند نقش ایفا کند. از اوّلِ انقلاب که به‌کلّی رشته‌های نفوذ امریکا و دیگر قدرتمندان - فقط هم امریکا نبود؛ منتها بدترینشان امریکا بود - در این کشور گسسته شد، اینها دائم در فکر بودند که به نحوی در داخل کشور نفوذ کنند و به پیاده کردنِ فکر خودشان، حرف خودشان، کار خودشان و مقاصد و هدفهای خودشان بپردازند . ۱۳۷۹/۰۸/۱۱

9-   آزادگی ملت ایران مانعی در برابر نفوذ همه‌ی قدرتها و گردن کلفتها

در شرایطی که دنیا میان زورگو و زورشنو و ستمگر و ستم‌پذیر تقسیم شده است، یک ملت اعلام کرده و ثابت نموده که از نفوذ همه‌ی قدرتها و گردن کلفتها آزاد است و آن، ملت ماست. این، مبالغه نیست؛ بلکه یک حقیقت است. هیچ کدام از قدرتهای بزرگی که امروز به‌نحوی بر دنیا اعمال نفوذ میکنند، قادر به اعمال نفوذ بر نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران نیستند. این، به‌خاطر آزادگی ملت ایران و همین آزادی سیاسی بسیار با ارزشی است که داریم. این ویژگی ممتاز، باید روزبه‌روز قویتر بشود و توسعه پیدا کند.۱۳۶۸/۰۹/۰۱

10-علما مانعی در برابر نفوذ دشمنان

در قضیه‌ی مشروطه اگر علما نبودند، مشروطیت به وجود نمی‌آمد و به پیروزی نمی‌رسید. وقتی هم که غربزده‌ها و نوچه‌های انگلیسی در ایران، علمای دین و شعارهای دینی را کنار زدند، باز استبداد و تسلط و نفوذ خارجی مسلط شد. در نهضت ملی شدن صنعت نفت هم همین‌طور بود. تا وقتی روحانیت وسط میدان بود - که مرحوم آیةالله کاشانی یکی از اصلی‌ترین محورهای این مبارزه بود - ملت در میدان حضور داشت؛ اما وقتی با سوء رفتارها، کج‌سلیقگیها و انحصارطلبیها، دست روحانی روشنفکر و آگاه و شجاعی مثل مرحوم کاشانی کوتاه شد، ملت هم کنار کشید و رؤسای دولت نهضت ملی تنها ماندند. لذا دشمن آمد و با آنها هر کار می‌خواست کرد. 14/03/1381

11- افزایش بصیرت و آگاهی سیاسی ملّتها سد محکمی در برابر نفوذ دشمن   

افزایش بصیرت و آگاهی سیاسی ملّتها سد محکمی سیل بنیان‌کن فرهنگ سلطه که هموارکننده‌ی راه نفوذ نظامی، سیاسی و اقتصادی و برقرار نگهدارنده‌ی شبکه‌ی سلطه است، خواهد بود. ۱۳۶۵/۰۶/۱۴

12-بسیج مانعی جدّی در برابر نفوذ دشمن

دشمن همیشه دنبال نقطه‌ای میگردد که نفوذپذیر باشد و مانعی سر راه او نباشد تا بتواند تاخت‌وتاز کند؛ چه از لحاظ نظامی و چه از لحاظ فرهنگی و سیاسی. هر جا مانع وجود دارد، دشمن ناراحت است و همه‌ی قوا و نیروی خود را علیه آن مانع به کار می‌اندازد. شما یک وقت نگاه میکنید و میبینید که رادیوهای بیگانه و قلمهای نامطمئن و زبانها و حنجره‌های بیتعهّد، علیه بسیج حرف میزنند. معنای این کار چیست؟ معنایش این است که این نقطه، یک مانع جدّی برای نفوذ دشمن است و دشمن متمرکز شده تا این مانع را از سر راه بردارد. البته در طول این سالها هرچه دشمنان و دلهای فریفته‌ی آنان علیه بسیج گفتند و نوشتند، به فضل پروردگار نیروی بسیج وسیعتر، انگیزه‌های بسیج قویتر و نور امید در دل بسیجیان درخشانتر شد ۱۳۸۰/۰۲/۱۶

13-تمسک‌ به‌ اسلام ‌و قرآن‌ و پایبندی‌ به‌ اصول‌ نجاتبخش‌ آن‌ ،‌یگانه‌ سنگر مستحکم‌ در برابر نفوذ دشمن

ملت‌ ایران‌، بهتر از هر کس‌ دانسته‌ است‌ که‌ یگانه‌ سنگر مستحکم‌ در برابر زر و زور اردوگاه‌ استکبار و به ویژه‌ امریکای‌ غدار که‌ امروز علناً دم‌ از سلطه‌گری بر ملل‌ مظلوم‌ و ضعیف‌ می‌زند ، تمسک‌ به‌ اسلام ‌و قرآن‌ و پایبندی‌ به‌ اصول‌ نجاتبخش‌ آن‌ است‌، و انحراف‌ از این‌ اصول‌، راه‌ را بر نفوذ دشمنان‌ اسلام‌ باز و آنان‌ را در سلطه‌ی‌ انتقامجویانه‌ بر ملتی ‌که بزرگترین‌ ضربه‌ را بر منافع‌ نامشروع‌ و حیثیت‌ دروغین‌ مستکبرین‌ وارد آورده‌ کامیاب‌ می‌سازد ۱۳۷۰/۰۳/۱۳

14-پیشرفت مانع نفوذ دشمن

لحظه‌ای نباید متوقّف شد. باید دائم در حال پیشرفت بود؛ چون دشمنْ منتظرِ خاکریز نرم است که نفوذ کند. دشمنْ منتظر توقّف است تا حمله کند. بهترین راه برای متوقّف کردن حمله دشمن و بر هم زدن آرایش او، حمله شماست. پیشرفت شما حمله به دشمن است. ۱۳۷۵/۰۹/۲۴

15-کار سازندگی انسان بر روی خود، فرزندان، زیردستان و کسان و بر روی امّت اسلامی از موانع نفوذ دشمن 

 بعضی خیال میکنند حمله به دشمنان، معنایش این است که انسان حتماً توپ و تفنگ به جایی ببرد؛ یا فریاد سیاسی بلند کند. البته این هم در مواقعی لازم است. بله؛ لازم است انسان فریاد سیاسی هم بزند. بعضی این طور خیال نکنند که وقتی ما به مسأله فرهنگ اشاره میکنیم، منظور فریاد کشیدن بر سر دشمن است؛ نه. البته آن هم جای خودش کار لازمی است؛ اما فقط آن نیست. کار سازندگی انسان بر روی خود، بر روی فرزندان، زیردستان و کسان و بر روی امّت اسلامی، بزرگترین کارهاست. دشمن دائم پنجه میزند، برای این که بتواند این سدّ عظیم را به نحوی متزلزل یا نازک و نفوذ پذیر کند. دشمن که رها نمیکند. ۱۳۷۵/۰۹/۲۴

16-تلاش در جبهه های خودسازی،سیاسی وفرهنگی از راههای مقابله با نفوذ دشمن

باید با پنجه افکنی و ناخن کشی و حیله‌گری دشمن مقابله کنیم. حرکت و تلاش لازم است؛ هم در جبهه خودسازی - این مقدّم بر همه است؛ مثل امام حسین علیه‌السّلام که آقا و مولای شماست - هم در جبهه سیاسی - که آن امر به معروف و حرکت و حضور سیاسی است و در جایی که لازم است، بیان مواضع و تبیین سیاسی در مقابل دنیای استکبار - هم در جبهه فرهنگی - یعنی آدم سازی، خود سازی، خودسازی فکری و اشاعه فکر و فرهنگ - اینها وظیفه همه کسانی است که امام حسین علیه السّلام را الگو میدانند. ۱۳۷۵/۰۹/۲۴

17-شرط اصلی‌ موفقیت‌ در مقابل نفوذ فرهنگی‌، سیاسی‌ و اقتصادی‌ دشمن، تقویت‌ ایمان‌ و آگاهی‌ و نگاه‌ تیزبین‌ به‌ سر انگشتان‌ فعال‌ و خیانتکار دشمن‌ است

امروز دشمنان‌ مستکبر و سلطه‌طلب‌ درصدد محاصره‌ کردن‌ نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌اند. تلاش‌ بی‌ثمر آنان‌ در طول‌ دو دهه‌ برای‌ به‌ زانو در آوردن‌ ملت‌ ایران‌ به‌ برکت‌ ایمان‌ و روشن‌بینی‌ مردم‌، همچنان‌ ناکام‌ مانده‌ است‌ و آنان‌ امروز به‌ ناچار مقاصد و اغراض‌ شوم‌ خود را بی‌پرده‌ و نمایان‌ کرده‌اند. دشمن‌ مستکبر، سراسیمه‌ و شتاب‌زده‌ همه‌ی‌ راههای‌ نفوذ فرهنگی‌ و سیاسی‌ و اقتصادی‌ را در مد نظر قرار داده‌ و امیدوار است‌ بتواند از این‌ راهها ملت‌ ایران‌ و نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ را محاصره‌ کند و پنجه‌ی‌ شوم‌ خود را همانند دوران‌ پیش‌ از انقلاب‌ در جسم‌ و جان‌ کشور عزیز ما فرو برد. همه‌ و بخصوص‌ جوانان‌ لازم‌ است‌ هوشیارانه‌ و مصمم‌ نقشه‌ی‌ دشمنان‌ را خنثی‌ کنند. شرط اصلی‌ موفقیت‌، تقویت‌ ایمان‌ و آگاهی‌ و نگاه‌ تیزبین‌ به‌ سر انگشتان‌ فعال‌ و خیانتکار دشمن‌ است‌. ۱۳۸۱/۰۳/۰۱

18-عدالت و حرکت به سمت رشد و توسعه و پیشرفت علمی و عملی با نام اسلام وتعالیم والای اسلام مانعی برای نفوذ دشمن

بعضی تصور میکنند ما دشمنان جهانی خود را تحریک کرده‌ایم که بیایند با ما دشمنی کنند؛ بعضی خیال میکنند شعار «مرگ بر امریکا» امریکا را تحریک میکند که نسبت به نظام اسلامی و ایران اسلامی دشمنی بورزد؛ این خطاست. دشمنىِ نظام مستکبر امریکایی و هر مستکبری در دنیا با نظام اسلامی، به خاطر پرچم برافراشته‌ی عدالت است؛ به خاطر این است که میبیند با نام اسلام و با تعالیم والای اسلام کشوری دارد به سمت رشد و توسعه و پیشرفت علمی و عملی حرکت میکند؛ میداند که این، جلوی نفوذ آنها را خواهد گرفت ۱۳۸۴/۰۲/۱۸

19-یأس دشمن از نفوذ با آمادگی، حضورو عزم راسخ در همه‌ی میدانها   

آن ملتی که آمادگی خود را، حضور خود را، عزم راسخ خود را در همه‌ی میدانها به نمایش میگذارد، دشمن را از نفوذ در خود و غلبه‌ی بر خود مأیوس میکند. در مقابل افکار جهانی و نگاههای جهانی، ملت ایران در هیچ مسئله‌ای، باید اظهار ضعف و عقب‌نشینی نکند. ۱۳۸۶/۱۰/۱۵

۹۴/۰۶/۲۵
جوان کاشان

برگرفته شده از knjnews.blog.irتاریخ : سه‌شنبه 4 آبان‌ماه سال 1395 | 08:50 ب.ظ | چاپ | نویسنده: . | نظرات (0)

مجموعه کتب سیاسی

با 3 فرمت pdf و exe (برای کامپیوتر) و نسخه تحت وب(نمایش و مطاله آنلاین کتاب در سایت)

کتب سیاسی - ابعد جنگ در فرهنگ اسلام
ابعد جنگ در فرهنگ اسلام

  دانلود پی دی اف                         دانلود exe                          مشاهده آنلاین

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی-آفت علم

مطالعه آنلاین مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

کتب عقیدتی - اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی : احکام روابط زن و مرد و مسائل اجتماعی
احزاب و تشکیلات سیاسی در ایران

  دانلود پی دی اف                         دانلود exe                          مشاهده آنلاین

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

آفت علم

مطالعه آنلاین مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

کتب سیاسی- آمریکا از دیدگاه رهبری
آمریکا از دیدگاه رهبری

  دانلود پی دی اف                         دانلود exe                          مشاهده آنلاین

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی-آفت علم

مطالعه آنلاین مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

کتب سیاسی- اندیشه هاس سیاسی مسلمانان
اندیشه هاس سیاسی مسلمانان

  دانلود پی دی اف                         دانلود exe                          مشاهده آنلاین

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی-آفت علم

مطالعه آنلاین مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

آزادی های شخصی و فکری
آزادی های شخصی و فکری

  دانلود پی دی اف                         دانلود exe                          مشاهده آنلاین

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی-آفت علم

نشریه کمک آموزشی اندیشه بسیج

بصیرت دینی
بصیرت دینی

  دانلود پی دی اف                         دانلود exe                          مشاهده آنلاین

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی-آفت علم

نشریه کمک آموزشی اندیشه بسیج

بصیرت پرچمداران
بصیرت پرچمداران

  دانلود پی دی اف                         دانلود exe                          مشاهده آنلاین

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی-آفت علم

مطالعه آنلاین مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

دانش اجتماعی
دانش اجتماعی

  دانلود پی دی اف                         دانلود exe                          مشاهده آنلاین

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی-آفت علم

مطالعه آنلاین مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

درآمدی بر نظریه اجتماعی دین
درآمدی بر نظریه اجتماعی دین

  دانلود پی دی اف                         دانلود exe                          مشاهده آنلاین

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

آفت علم

مطالعه آنلاین مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

در ساحل سیاست
در ساحل سیاست

  دانلود پی دی اف                         دانلود exe                          مشاهده آنلاین

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی-آفت علم

مطالعه آنلاین مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

اقتدار ملی
اقتدار ملی

  دانلود پی دی اف                         دانلود exe                          مشاهده آنلاین

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی-آفت علم

مطالعه آنلاین مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

انقلاب اسلامی و انقلاب های جهان
انقلاب اسلامی و انقلاب های جهان

  دانلود پی دی اف                         دانلود exe                          مشاهده آنلاین

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی-آفت علم

نشریه کمک آموزشی اندیشه بسیج

حکومت اسلامی و لایت فقیه
حکومت اسلامی و لایت فقیه

  دانلود پی دی اف                         دانلود exe                          مشاهده آنلاین

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی-آفت علم

نشریه کمک آموزشی اندیشه بسیج

خاطرات مستر همفر , جاسوس انگلیس در کشورهای اسلامی
خاطرات مستر همفر , جاسوس انگلیس در کشورهای اسلامی

  دانلود پی دی اف                         دانلود exe                          مشاهده آنلاین

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی-آفت علم

مطالعه آنلاین مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

مبانی علم سیاست
 مبانی علم سیاست

  دانلود پی دی اف                         دانلود exe                          مشاهده آنلاین

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی-آفت علم

مطالعه آنلاین مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

مبانی حکومت اسلامی
مبانی حکومت اسلامی

  دانلود پی دی اف                         دانلود exe                          مشاهده آنلاین

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

آفت علم

مطالعه آنلاین مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

کتاب مشعل اتحاد
مشعل اتحاد

  دانلود پی دی اف                         دانلود exe                          مشاهده آنلاین

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی-آفت علم

مطالعه آنلاین مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

نگرشی دیگر به ولایت فقیه
نگرشی دیگر به ولایت فقیه

  دانلود پی دی اف                         دانلود exe                          مشاهده آنلاین

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی-آفت علم

مطالعه آنلاین مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

نقاط استراتژیک جهان
نقاط استراتژیک جهان

  دانلود پی دی اف                         دانلود exe                          مشاهده آنلاین

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی-آفت علم

نشریه کمک آموزشی اندیشه بسیج

تاریخ سیاسی معاصر
تاریخ سیاسی معاصر

  دانلود پی دی اف                         دانلود exe                          مشاهده آنلاین

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی-آفت علم

نشریه کمک آموزشی اندیشه بسیج

تاریخ تحول دولت و خلافت
 تاریخ تحول دولت و خلافت

  دانلود پی دی اف                         دانلود exe                          مشاهده آنلاین

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی-آفت علم

مطالعه آنلاین مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

تاریخ و اصول روابط بین الملل
تاریخ و اصول روابط بین الملل

  دانلود پی دی اف                         دانلود exe                          مشاهده آنلاین

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی-آفت علم

نشریه کمک آموزشی اندیشه بسیج

تاثیر جنگ 33 روزه لبنان
 تاثیر جنگ 33 روزه لبنان

  دانلود پی دی اف                         دانلود exe                          مشاهده آنلاین

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی-آفت علم

مطالعه آنلاین مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی


مجموعه کتب عقیدتی معارف قرآنی با 3 فرمت pdf و exe (برای کامپیوتر) و نسخه تحت وب(نمایش و مطاله آنلاین کتاب در سایت)

 

کتب عقیدتی -معارف قرآنی : آموزش ترجه قرآن
آموزش ترجمه قرآن : فایل زیپ کتاب به سه فرمت نرم افزاری (.exe) و pdf و صفحه وبی (html)

  دانلود پی دی اف                         دانلود exe                          مشاهده آنلاین

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی-آفت علم

مطالعه آنلاین مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

کتب عقیدتی - اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی : فرازهایی از معارف قرآن
فرازهایی از معارف قرآنی:  فایل زیپ کتاب به سه فرمت نرم افزاری (.exe) و pdf و صفحه وبی (html)

  دانلود پی دی اف                         دانلود exe                          مشاهده آنلاین

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی-آفت علم

مطالعه آنلاین مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

کتب عقیدتی - اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی : 20 سوره 2و داستان, آموزش مفاهیم قرآن کریم
20 سوره 20 داستان  : فایل زیپ کتاب به سه فرمت نرم افزاری (.exe) و pdf و صفحه وبی (html)

  دانلود پی دی اف                         دانلود exe                          مشاهده آنلاین

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی-آفت علم

مطالعه آنلاین مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

کتب عقیدتی - اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی : آشنایی با تفسیر و روش های تفسیری
آشنایی با تفسیر و روش های تفسیری : فایل زیپ کتاب به سه فرمت نرم افزاری (.exe) و pdf و صفحه وبی (html)

  دانلود پی دی اف                         دانلود exe                          مشاهده آنلاین

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی-آفت علم

مطالعه آنلاین مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

کتب عقیدتی -معرف قرآنی : روان خوانی و تجوید قرآن
روان خوانی و تجوید قرآن : فایل زیپ کتاب به سه فرمت نرم افزاری (.exe) و pdf و صفحه وبی (html)

  دانلود پی دی اف                         دانلود exe                          مشاهده آنلاین

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی-آفت علم

مطالعه آنلاین مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

کتب عقیدتی -معارف قرآنی : آموزش ترجه قرآن
فرازهایی از معارف قرآنی2:فایل زیپ کتاب به سه فرمت نرم افزاری(.exe) و pdf و صفحه وبی (html)

  دانلود پی دی اف                         دانلود exe                          مشاهده آنلاین

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی-آفت علم

مطالعه آنلاین مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

کتب عقیدتی -معارف قرآنی : جنگ و جهاد در قرآن
جنگ و جهاد در قرآن : فایل زیپ کتاب به سه فرمت نرم افزاری (.exe) و pdf و صفحه وبی (html)

  دانلود پی دی اف                         دانلود exe                          مشاهده آنلاین

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی-آفت علم

مطالعه آنلاین مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

کتب عقیدتی -معارف قرآنی : معارف قرآن
معارف قرآن : فایل زیپ کتاب به سه فرمت نرم افزاری (.exe) و pdf و صفحه وبی (html)

  دانلود پی دی اف                         دانلود exe                          مشاهده آنلاین

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی-آفت علم

مطالعه آنلاین مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

کتب عقیدتی - اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی : ثروت از دیدگاه قرآن
ثروت از دیدگاه قرآن : فایل زیپ کتاب به سه فرمت نرم افزاری (.exe) و pdf و صفحه وبی (html)

  دانلود پی دی اف                         دانلود exe                          مشاهده آنلاین

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی-آفت علم

مطالعه آنلاین مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

کتب عقیدتی - اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی : دین پژوهی
تعالیم قرآنی-تفسیر سوره تغابن: فایل زیپ کتاب به سه فرمت نرم افزاری (.exe) و pdf و صفحه وبی (html)

  دانلود پی دی اف                         دانلود exe                          مشاهده آنلاین

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی-آفت علم

مطالعه آنلاین مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

کتب عقیدتی - اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی : تعالیم قرآن
تعالیم قرآن : فایل زیپ کتاب به سه فرمت نرم افزاری (.exe) و pdf و صفحه وبی (html)

  دانلود پی دی اف                         دانلود exe                          مشاهده آنلاین

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی-آفت علم

مطالعه آنلاین مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

کتب عقیدتی - اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی : تفسیر سوره تغابن
دروس عقاید اسلامی 2 : فایل زیپ کتاب به سه فرمت نرم افزاری (.exe) و pdf و صفحه وبی (html)

  دانلود پی دی اف                         دانلود exe                          مشاهده آنلاین

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی-آفت علم

مطالعه آنلاین مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

 

کتب عقیدتی -تفسیر موضوعی قرآن : تولّی و تبرّی
آموزش ترجمه قرآن : فایل زیپ کتاب به سه فرمت نرم افزاری (.exe) و pdf و صفحه وبی (html)

  دانلود پی دی اف                         دانلود exe                          مشاهده آنلاین

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی-آفت علم

مطالعه آنلاین مجموعه کتب عقیدتی اخلاق و تربیت و عرفان اسلامی

 

منیرنت: مجموعه پاورپوینت ها و پی دی اف های عقیدتی را از این محل دریافت نمایید.

 

شامل دسته بندی های زیر:

1- پاوروینت های عمومی

2- پاورپوینت های انتخابات 94

3- پاورپوینت های شهید مطهری

4- پاورپوینت های نکته های تربیتی

5- پاورپوینت های نفوذ فرهنگی

 

 

 

 

منیرنت: مجموعه پاورپوینت ها و پی دی اف های عقیدتی را از این محل دریافت نمایید.

 

انتخابات و افزایش نشاط و امید

اقتصاد و فرهنگ

ارتباط مؤثر

آسیب های جنگ نرم و  فضای مجازی

آسیب شناسی در سبک زندگی

آخرت گرایی

پیچ بزرگ تاریخی

بهداشت روانی خانواده

بررسی وتحلیل انقلاب اسلامی

جنگ نرم

جریان شناسی سیاسی  1394

مکتب امام خمینی

 شیطان پرستی 

خدمات متقابل ایران واسلام

حجاب

دشمن شناسی 93

درس فرقه های انحرافی 94

درس عرفانهای کاذب نوپدید

سیره اخلاقی  تربیتی امام خمینی

روش تحلیل سیاسی

دین باوری و دین مداری

گذری بر وصیت نامه امام راحل

فتنه

شیخیه و بابیت و بهائیت

مدیریت اسلامی و اخلاق مدیریت

مبانی علم سیاست

گذری برسبک زندگی 

معرفت شناسی

مسائل سیاسی جهان اسلام

مدیریت جهادی

نظریه بیداری اسلامی

ملاک های شناخت حق و باطل

مفهوم  و جایگاه نظارت استصوابی

نقش رهبری ولایت فقیه

نقد سیاست نگاه به بیرون 

نفاق و ویژگیهای منافق

ولایت فقیه

ولایت فقیه  و حکومت اسلامی

نقش مهر و محبت در زندگی

مبانی و اصول تعلیم و تربیت اسلامی و نکات کاربردی درتربیت

لزوم تجدید نظر در سیاست های جمعیتی ایران

اصول اساسی اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) و امام خامنه ای

نظام سیاسی اسلام و رهبری دینی در عصر غیبت

تشیع انگلیسی

نظام سیاسی اسلام و رهبری دینی در عصر غیبت

پیاده سازی اخلاق کسب و کار تبیین شعار 95  

 

انس با قرآن

انس با قرآن 

آثار استماع قرآن 

آثار و برکات انس با قرآن در کلام پیامبر اعظم 

آداب تلاوت قرآن 

آموزش قرآن در مکتب رسول اکرم صلى الله علیه و آله وسلم 

آواى قرآن و کاهش اضطراب 

با قرآن آشنا شویم 

چشم زخم در نگرش قرآن 

چشم زخم و شور چشمی 

حال نیکوکاران و بدکاران در قیامت تفسیر سوره غاشیه 

درباره قرائت قرآن 

شرایط تدبر در قرآن 

غفلت و درمان آن در قرآن کریم

فرهنگ موضوعى اخلاق در قرآن

معیارهای سخن پاکیزه در قرآن

نگاه کردن به قرآن

تربیت اسلامی و منش پاسداری 

فلسفه امر به معروف و نهی از منکر

     

 

گفتمان امام خامنه ای مدظله العالی

 

39 توصیه‌ مقام معظم رهبری به رئیس جمهور و کابینه یازدهم در دیدار اخیر با رئیس جمهور و هیئت دولت سیاق حکمرانی امام خامنه ای درآمدی بر گفتمان رهبری معظم انقلاب اسلامی
سیاق حکمرانی فقیه درآمدی بر سیاستگذاری عمومی حضرت آیت الله خامنه ای در جمهوری اسلامی مقایسه‌ی ابعاد سیاست خارجی در گفتمان امام خمینی (ره) و گفتمان تجدیدنظرطلبان یا همان خوارج انقلاب واکاوی سابقه چالش‌ آفرینی های رویکرد پیشرفت برون‌زا در ایران
اقتصاد مقاومتی    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ردیف

جدول پاورپوینت های عمومی دانلود پاورپوینت

1

انتخابات و افزایش امید و نشاط دانلود اسامی برندگان مرحله دوم مسابقه در امتداد نور استان آذزبایجان شرقی

2

اقتصاد و فرهنگ دانلود اسامی برندگان مرحله دوم مسابقه در امتداد نور استان اردبیل

3


دانلود اسامی برندگان مرحله دوم مسابقه در امتداد نور استان قزوین

4


دانلود اسامی برندگان مرحله دوم مسابقه در امتداد نور استان خراسان جنوبی

5


دانلود اسامی برندگان مرحله دوم مسابقه در امتداد نور استان آذزبایجان شرقی

6


دانلود اسامی برندگان مرحله دوم مسابقه در امتداد نور استان اردبیل

7


دانلود اسامی برندگان مرحله دوم مسابقه در امتداد نور استان قزوین

8


دانلود اسامی برندگان مرحله دوم مسابقه در امتداد نور استان خراسان جنوبی

9


دانلود اسامی برندگان مرحله دوم مسابقه در امتداد نور استان آذزبایجان شرقی

10


دانلود اسامی برندگان مرحله دوم مسابقه در امتداد نور استان اردبیل

11

. دانلود اسامی برندگان مرحله دوم مسابقه در امتداد نور استان قزوین

12

. دانلود اسامی برندگان مرحله دوم مسابقه در امتداد نور استان خراسان جنوبی

13

. دانلود اسامی برندگان مرحله دوم مسابقه در امتداد نور استان آذزبایجان شرقی

14

. دانلود اسامی برندگان مرحله دوم مسابقه در امتداد نور استان اردبیل

15

. دانلود اسامی برندگان مرحله دوم مسابقه در امتداد نور استان قزوین

16

. دانلود اسامی برندگان مرحله دوم مسابقه در امتداد نور استان خراسان جنوبی

17

. دانلود اسامی برندگان مرحله دوم مسابقه در امتداد نور استان آذزبایجان شرقی

18

. دانلود اسامی برندگان مرحله دوم مسابقه در امتداد نور استان اردبیل

19

. دانلود اسامی برندگان مرحله دوم مسابقه در امتداد نور استان قزوین

20

. دانلود اسامی برندگان مرحله دوم مسابقه در امتداد نور استان خراسان جنوبی

21

. دانلود اسامی برندگان مرحله دوم مسابقه در امتداد نور استان آذزبایجان شرقی

22

. دانلود اسامی برندگان مرحله دوم مسابقه در امتداد نور استان اردبیل

23

. دانلود اسامی برندگان مرحله دوم مسابقه در امتداد نور استان قزوین

24

. دانلود اسامی برندگان مرحله دوم مسابقه در امتداد نور استان خراسان جنوبی

25

. دانلود اسامی برندگان مرحله دوم مسابقه در امتداد نور استان آذزبایجان شرقی

26

. دانلود اسامی برندگان مرحله دوم مسابقه در امتداد نور استان اردبیل

27

. دانلود اسامی برندگان مرحله دوم مسابقه در امتداد نور استان قزوین

28

. دانلود اسامی برندگان مرحله دوم مسابقه در امتداد نور استان خراسان جنوبی

29

. دانلود اسامی برندگان مرحله دوم مسابقه در امتداد نور استان آذزبایجان شرقی

30

. دانلود اسامی برندگان مرحله دوم مسابقه در امتداد نور استان اردبیل

31

. دانلود اسامی برندگان مرحله دوم مسابقه در امتداد نور استان قزوین

32

. دانلود اسامی برندگان مرحله دوم مسابقه در امتداد نور استان خراسان جنوبی

 

بخش کتب کتابخانه دیجیتال منیرنت
کتب اجتماعی فرهنگی
تاریخ : سه‌شنبه 4 آبان‌ماه سال 1395 | 08:41 ب.ظ | چاپ | نویسنده: . | نظرات (0)
نفوذ در حوزه مباحث زنان می‌تواند با تأثیرگذاری بر مراکز، سازمان‌ها و نهادهای تصمیم‌ساز، سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر در حوزه مباحث زنان اتفاق بیفتد. کسانی که در پی نفوذ و تأثیرگذاری بر این مراکز، سازمان‌ها و نهادها هستند، به دو شکل کار خود را انجام می‌دهند؛ اول، مسئله‌سازی و مسئله‌آفرینی کاذب و غیرمنطبق با مسایل واقعی جامعه ایران و دوم ارایه راه‌حل‌های نامناسب، کاذب و غیرمنطبق با فرهنگ اسلامی- ایرانی برای مسایل و مشکلات موجود حوزه مباحث زنان.
عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث و پژوهشگر حوزه مباحث زنان با توجه به تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر ضرورت هوشیاری مردم و مسئولان در زمینه «نفوذ» دشمن در ارکان نظام جمهوری اسلامی، به تبیین ویژگی‌ها و مؤلفه‌های این مفهوم و تفاوت آن با «تهاجم فرهنگی» پرداخت و گفت: «تهاجم فرهنگی» و «نفوذ» با وجود شباهت‌هایی که در زمینه تحقق اهداف نظام سلطه در مقابله با نظام اسلامی دارند، در پنج زمینه با یکدیگر متفاوت‌اند؛ هدف، حوزه فعالیت، روش‌ها، گروه‌های هدف و شیوه اجرا.

دکتر ابراهیم شفیعی‌سروستانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار مهرخانه، تفاوت این دو مفهوم در هدف را چنین شرح داد: تفاوت تهاجم فرهنگی و نفوذ در زمینه هدف این است که هدف تهاجم فرهنگی تغییر باورها، ارزش‌ها و هنجارهای جامعه اسلامی و استحاله فرهنگی آن است، ولی هدف نفوذ، ناکارآمدسازی نظام اسلامی و دستگاه‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی و سیاسی آن و ایجاد انحراف در مسیر آن‌هاست. به بیان دیگر در نفوذ تلاش می‌شود که دستگاه‌های مختلف نظام اسلامی با اهداف غرب هم‌سو شوند و عملاً در خدمت آن قرار گیرند.

«نفوذ» محدود به فرهتگ نیست
عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث ادامه داد: در زمینه حوزه فعالیت، تفاوت این دو مفهوم در این است که تهاجم فرهنگی با توجه به موضوع آن صرفاً محدود به حوزه فرهنگ است، ولی نفوذ، محدود به حوزه خاصی نیست و همه حوزه‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را در بر می‌گیرد.

نفوذ برحوزه‌های سیاست‌گذاری، تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرا اثر می‌گذارد
مشاور مرکز پژوهش و سنجش صدا و سیما در ادامه به بیان سومین تفاوت دو مفهوم یادشده پرداخت و اظهار داشت: تهاجم فرهنگی، با توجه به ماهیت و هدف آن از روش‌ها، شیوه‌ها و ابزارهای خاص خود استفاده می‌کند؛ روش‌ها، شیوه‌ها و ابزارهایی که می‌تواند بر حوزه فرهنگ به‌طور خاص اثر بگذارد و موجب انحراف در مسیر آن شود، ولی نفوذ، با توجه به هدف خاص خود، از روش‌ها، شیوه‌ها و ابزارهای دیگری استفاده می‌کند تا بتواند برحوزه‌های سیاست‌گذاری، تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرا اثرگذارد و بر روند فعالیت آن‌ها در راستای اهداف نظام سلطه تغییر ایجاد کند.

گروه‌های هدف «نفوذ» و «تهاجم فرهنگی» چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟
شفیعی‌سروستانی درخصوص تفاوت چهارم نفوذ و تهاجم فرهنگی گفت: تفاوت چهارم در حوزه گروه‌های هدف است. تهاجم فرهنگی معمولاً گروه‌های هدف معینی دارد که در این میان، جوانان، نوجوانان، زنان و دختران، با توجه به اهداف تهاجم فرهنگی، به‌طور خاص در اولویت قرار دارند، اما نفوذ، گروه مخاطب خاص و محدودی ندارد و می‌تواند تمام مراکز، سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و افراد و شخصیت‌های ذی‌نفوذ را تحت‌تأثیر قرار دهد و به‌گونه‌ای آن‌ها را با اهداف خود همسو کند.

جریان نفوذ معمولاً به صورت غیرآگاهانه و مخفیانه عمل می‌کند
این پژوهشگر حوزه زنان درخصوص تفاوت پنجم نفوذ و تهاجم فرهنگی اذعان داشت: با وجود این‌که نظام سلطه در جریان تهاجم فرهنگی، از ابزارها و روش‌های نرم استفاده می‌کند، ولی نمودها و نمادهای آن را می‌توان در جامعه تشخیص داد، اما جریان نفوذ معمولاً به صورت غیرآگاهانه و مخفیانه عمل می‌کند و ممکن است عامل نفوذی با استفاده از غفلت مسئولان در نهاد و یا سازمانی دولتی یا غیردولتی نفوذ کند و سال‌ها کار خود را انجام دهد و هیچ‌ ردپایی هم از خود به‌جا نگذارد.

سابقه نفوذ در ایران
این استاد دانشگاه در خصوص سابقه نفوذ در ایران اظهار کرد: در عصر صفویان که به‌نوعی آغاز نفوذ غرب در ایران است، سه مرحله را می‌بینیم. مرحله اول، آغاز ورود نمایندگان و سفرای کشورهای غربی به دربار صفویه است که از آن با ‌عنوان «ردّپا» تعبیر می‌کنند. در این مقطع هنوز نسبت به حضور بیگانگان در کشور حساسیت وجود دارد و با نگرانی با آن برخورد می شود. مرحله دوم، مرحله نفوذ است. به‌تدریج با کم‌شدن حساسیت‌ها دوران ردپا طی می‌شود و با محکم‌شدن جای پای غربیان، دوران نفوذ آن‌ها در دستگاه‌های دولتی صفویه آغاز می‌گردد. پس از آن هم شاهد سلطه هستیم که در دوران قاجار و پهلوی، به‌طور کامل سلطه غرب را در کشورمان می‌بینیم.

مسئله‌سازی کاذب و ارایه راه‌حل‌های غیرمنطبق با فرهنگ اسلامی- ایرانی؛ دو شکل نفوذ در حوزه زنان
شفیعی‌سروستانی در ادامه به مصادیق نفوذ در حوزه زنان و خانواده اشاره کرد و گفت: با توجه به نکاتی که اشاره کردم می‌توانیم بگوییم که نفوذ در حوزه مباحث زنان می‌تواند با تأثیرگذاری بر مراکز، سازمان‌ها و نهادهای تصمیم‌ساز، سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر در حوزه مباحث زنان اتفاق بیفتد. کسانی که در پی نفوذ و تأثیرگذاری بر این مراکز، سازمان‌ها و نهادها هستند، به دو شکل کار خود را انجام می‌دهند؛ اول، مسئله‌سازی و مسئله‌آفرینی کاذب و غیرمنطبق با مسایل واقعی جامعه ایران و دوم ارایه راه‌حل‌های نامناسب، کاذب و غیرمنطبق با فرهنگ اسلامی- ایرانی برای مسایل و مشکلات موجود حوزه مباحث زنان. ممکن است فردی در یکی از نهادها و سازمان‌‌های مسئول در حوزه مباحث زنان نفوذ کند و با اقدامات و تحلیل‌های خود به‌گونه‌ای مسئله‌ای را برای آن نهاد و سازمان مهم جلوه دهد و تمام امکانات، بودجه و تلاش‌ها را در حوزه‌ای متمرکز کند که اساساً مسئله اصلی کشور ما نیست.

توجه کاذب به اشتغال زنان در در دولت‌های گذشته
او افزود: در دوره‌های گذشته فعالیت مراکز زنان، شاهد بودیم که به بحث اشتغال زنان به‌عنوان اولین مسئله زنان ایران تأکید و بسیار تلاش شد تا درصد اشتغال زنان را در کشور بالا ببرند، بی‌توجه به این‌که برای افزایش ازدواج و تشکیل خانواده در کشور، در درجه نخست باید به فکر افزایش اشتغال مردان، به عنوان تأمین‌کنندگان هزینه‌های خانوار بود، اما بعدها مشخص شد که این بحث واقعاً مسئله و مشکل امروز جامعه زنان ما نیست و امروز شاهد این هستیم که با افزایش اشتغال زنان، آثار و پیامدهای منفی فراوانی گریبان‌گیر خانواده‌ها و جامعه اسلامی ما شده است که نظام اسلامی باید برای حل آن‌ها چاره اندیشی کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث دومین روش نفوذ در نهادها و سازمان‌‌های مسئول در حوزه زن و خانواده را چنین تشریح کرد: دومین شکل نفوذ، ارایه راه‌حل‌های نامناسب، کاذب و غیرمنطبق با فرهنگ اسلامی- ایرانی برای مسایل و مشکلات موجود جامعه ماست. به هر حال کشور ما با آسیب‌ها و مشکلات مختلفی در حوزه مباحث زنان و خانواده روبه‌روست که به دو گونه می‌توانیم با آن‌ها برخورد کنیم: یکی پیروی از راهکارهای مبتنی بر مبانی غربی و دیگری، ارایه راه‌حل‌های برگرفته از آموزه‌های اسلامی و منبطق بر فرهنگ اسلامی- ایرانی.

راه‌حل‌های کاذب ارایه‌شده برای مقابله با روسپی‌گری؛ از مصادیق نفوذ
شفیعی‌سروستانی در ادامه با ذکر مثال تشریح کرد: نمود و تجلی نفوذ در این حوزه می‌تواند به این شکل باشد که مثلاً در زمینه‌ای مانند روسپی‌گری که جامعه با آن روبه‌روست، با نفوذ در نهادهای کارشناسی این‌گونه القا شود که راه‌حل مواجهه و مقابله با رواج روسپی‌گری در ایران قانونی‌کردن آن، ساماندهی روسپی‌گری در جامعه و مقابله با پیامدهای غیربهداشتی این پدیده ناهنجار اجتماعی است؛ یعنی مسئله روسپی‌گری و پدیده ناهنجاری مانند گسترش زنا در جامعه را که از طرف آموزه‌های دینی ما مطرود و ممنوع است و آثار و پیامدهای نامطلوب فراوانی برای فرد، خانواده و جامعه دارد، در حد یک مشکل بهداشتی فروبکاهیم و برای حل آن هم پیشنهاد دهیم که فرد روسپی به عنوان کارگر جنسی به رسمیت شناخته شده و برایش کارت بهداشت صادر شود.

تلاش گسترده دولت اصلاحات برای الحاق به «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» از مصادیق دیگر نفوذ
این پژوهشگر حوزه زنان و خانواده با بیان این‌که مصادیق مختلف نفوذ در حوزه مباحث زن و خانواده و ارایه مسایل و راه‌حل‌های کاذب و غیرمنطبق با فرهنگ ایرانی- اسلامی در گذشته تاریخی و در چهار دهه گذشته اتفاق افتاده است و کشور ما از آن‌ها ضربه‌های فراوانی خورده است، به ذکر نمونه‌ای دیگر پرداخت و گفت: در زمان دولت اصلاحات، تلاش گسترده‌ای برای الحاق ایران به «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» صورت می‌گرفت و مسئولان امر با پافشاری و اصرار تأکید داشتند که حل مشکلات زنان در ایران فقط از طریق الحاق به این کنوانسیون میسر می‌شود و تا زمانی که به این کنوانسیون ملحق نشویم، مشکلات زنان حل نخواهد شد.

مدیران، تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران حوزه زنان بصیرت لازم را داشته باشند
مشاور مرکز پژوهش و سنجش صدا و سیما درباره نقش مسئولین حوزه زنان در گسترش مصادیق مذکور تأکید کرد: مهم‌ترین امری که می‌تواند مانع نفوذ و تأثیرگذاری تفکر بیگانه بر حوزه مسئله‌شناسی، موضوع‌شناسی و اتخاذ راهکار شود، بصیرت لازم در مدیران، تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران حوزه زنان است. اگر این بصیرت در مسئولان نباشد و صرفاً با اقدامات سطحی، صوری، شعاری و بدون مطالعه و ارایه نسخه‌های وارداتی برای حل مسایل زنان ورود کنند، قطعاً گرفتار آسیب‌هایی که اشاره شد، می‌شویم؛ چراکه حوزه زن و خانواده، حوزه بسیار حساسی است و می‌تواند بر همه حوزه های فرهنگی، اجتماعی جامعه ما اثر بگذارد.

او با بیان این‌که با توجه به اهمیت و تأثیرگذاری گسترده حوزه زن و خانواده بر دیگر حوزه‌های اجتماعی، قطعاً نظام سلطه در پی نفوذ در حوزه‌های تصمیم‌ساز در این حوزه است، ادامه داد: برای نمونه در بحث جمعیت، مقام معظم رهبری اشاره کردند که براساس قانون در مقطعی باید جمعیت کنترل و از یک زمانی به بعد باید رها می‌شد و رشد معمول جمعیت ادامه پیدا می‌کرد، اما متأسفانه این اتفاق نیفتاد و میانگین رشد سالانه جمعیت از 3.9 درصد در سال 1365 به 1.29 درصد در سال 1390 کاهش یافت؛ یعنی کمتر از نصف میزان پیش‌بینی‌شده در برنامه اول توسعه. یکی از دلایل این موضوع، می‌تواند نفوذ عوامل دشمن در دستگاه‌های اجرایی و سامان‌دهی بحث جمعیت باشد که نگذاشتند به موقع سیاست‌های کنترل جمعیت متوقف شود و رشد جمعیت بسیار کمتر از حد پیش‌بینی‌شده در برنامه اول توسعه شد.

شفیعی‌سروستانی تأکید کرد: اگر بصیرت لازم در مسئولان مراکز و نهادهای فعال در حوزه مباحث زنان و خانواده وجود نداشته باشد، قطعاً در این زمینه آسیب‌های بسیار جبران‌ناپذیری بر کشور ما وارد می‌شود و سمت و سوی جامعه را دچار تغییرات اساسی می‌کند.

نقش سازمان‌ها و نهادهای مختلف فعال در حوزه زنان برای جلوگیری از ایجاد و گسترش نفوذ دشمن
این پژوهشگر حوزه زنان در ادامه به نقش سازمان‌ها و نهادهای مختلف فعال در حوزه زنان برای جلوگیری از ایجاد و گسترش نفوذ دشمن در این حوزه، اشاره کرد و گفت: قطعاً نهادهای غیردولتی، سمن‌ها، حوزه‌های علمیه، دانشگاهیان و افرادی که در این زمینه فعالیت دارند، با ارایه تحلیل‌ها و هشدارهای مناسب و واکاوی پیشینه نفوذ در حوزه‌های فرهنگی، می‌توانند در این موضوع نقش داشته باشند. متأسفانه در گذشته تاریخی خود شاهد موارد متعدد نفوذ دشمن در حوزه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی و اطلاعاتی بوده‌ایم و در اعصار و ادوار مختلف، در دوران مشروطه و پس از پیروزی انقلاب اسلامی موارد و مصادیق متعدد نفوذ داریم که بعد از مدت‌ها شناسایی شده‌اند. یکی از نمونه‌های معروف آن، در سال‌های اخیر، سیامک پورزند و باند اوست که در سال 1380 شناسایی و دستگیر شد. با توجه به این پیشینه تاریخی، باید دلایل موفقیت، راهکارها و شیوه‌های نفوذ و آثار و پیامدهای نفوذ، شناسایی، واکاوی و مطالعه شود و در اختیار مسئولان اجرایی قرار بگیرد.

هشدارهای مراکز پژوهشی و علمی می‌تواند مانع از اقدامات جریان نفوذ در کشور شود
او افزود: متأسفانه بیشتر مسئولان اجرایی به دلیل مشغله‌های متعدد و فراوانی که دارند، فرصت مطالعه و کار علمی و پژوهشی ندارند و به دلیل پرداختن به امور اجرایی‌ و عملیاتی، بیش از حد عمل‌زده شده‌اند، و چه بسا تصمیماتی بگیرند که در تضاد با باورها، ارزش‌ها و احکام اسلامی و مصالح کلان کشور باشد. بنابراین، مراکز علمی و پژوهشی حوزوی و دانشگاهی و نهادهای مردمی فعال در حوزه زنان، می‌توانند با پژوهش‌ها، تحقیقات و مطالعات خود و همچنین با هشدارهای به‌موقع به مسئولان کمک کنند. در بحث الحاق ایران به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، شاهد بودیم که اگر هشدارهای به‌موقع نهادهای حوزوی نبود، این الحاق انجام می‌شد. قطعاً این تذکرات و هشدارها می‌تواند مؤثر باشد و مانع از اقدامات جریان نفوذ در کشور شود.

لزوم توجه مسئولان به دیدگاه‌های امام خمینی (ره)، مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید در حوزه زنان
شفیعی‌سروستانی در ادامه تأکید کرد: برای مقابله با نفوذ دشمن در حوزه زنان و خانواده، لازم است مسئولان اجرایی کشور به دیدگاه‌های کلان و راهبردی که امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در حوزه زنان مطرح کرده‌اند و همچنین دیدگاه‌های مراجع عظام تقلید بیشتر توجه کنند و قانون اساسی جمهوری اسلامی و دیگر اسناد بالادستی را که در سال‌های اخیر در حوزه مباحث زنان به تصویب رسیده است، نصب‌العین خود قرار دهند.

اسناد بالادستی مهمی که می‌تواند سمت و سوی حرکت ما در حوزه زنان را روشن کند

او با بیان این‌که در سال‌های گذشته اسناد مهمی در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسیده است که می‌تواند سمت و سوی حرکت ما در حوزه زنان را روشن کند، افزود: مقام معظم رهبری نیز دیدگاه‌های صریح، روشن و واضحی در این زمینه مطرح کرده‌اند. راه‌حل حفظ دستگاه‌های اجرایی از نفوذ عوامل بیگانه و حفظ سمت و سوی ارزشی آن‌ها، توجه به نکاتی است که در این بیانات و تذکرات مراجع عظام تقلید آمده است. توجه به این نکات می‌تواند مانع تأثیرگذاری و نفوذ دشمن در حوزه زنان شود.تهاجم و نفوذ فرهنگی از صدراسلام تا انقلاب اسلامی

چرا کلمه نفوذ باید 70 مرتبه در یک بازه زمانی کم از عالی ترین شخص سیاسی کشور شنیده شود؟

تهاجم  فرهنگی به معنی انتقال معانی میان نظام‌های فرهنگی بدون رضایت دوطرفه است. به عبارت دیگر، اگر یک نظام فرهنگی، ارزش‌های خود را با استفاده از قدرت و سیاست خود بر نظام دیگری تحمیل کند، تهاجم فرهنگی صورت می‌گیرد. برخلاف مبادله فرهنگی که در آن نظام‌ های توسعه یافته و تغییرات را بر اساس ضابطه انجام می دهند .
در تهاجم فرهنگی، ارزش‌های اصلی و اصول کلی  هر نظام مورد تردید قرار می ‌گیرد و به مرور زمان نظام‌های ارزشی و فرهنگی و سیاسی  از بین می‌روند و در واقع این تغییر ابتدا با سکولار کردن حکومت ها و دولت ها  جلو آمده و قدم بعدی آن لائیک کردن ملت ها است.
مهم ترین ابزار و تاثیر گزار ترین این ابزار "جوسازی" ودادن وعده های موهوم و خیالی است و در یک کلام جنگ رسانه ای و پروپاگاندای یک طرفه ی رسانه ای است.
این تهاجم که بعد از طی این مراحل به نفوذ تبدیل می شود و اصول ملت را تغییر می دهد سرانجام باعث استحاله و تغییر حکومت ها است.
این نفوذ و تلاش برای استحاله از صدر اسلام تا به امروز ادامه داشته است و دشمن هرگز از اصول خود دست بر نداشته و همیشه با این اصول و سیاست های خود به پیش می اید.

در ادامه به چند نمونه از نفوذ در برحه های مختلف تاریخی میپردازم :
صدر اسلام :
1. در زمان پیامبر مکرم اسلام  و خلفای راشدین  که بیشترین فتح و فتوحات انجام میشد به مرور با این فتوحات فرهنگ وآداب
سرزمین های مختلف به سرزمین های اسلامی نفوذ کرده و از آن جا که مردم و عوام قدرت تجزیه و تحلیل این فرهنگ و سیاست های جدید و نو ظهور را نداشتند به راحتی این تهاجم برای برخی تبدیل به نفوذ شد . علاوه بر این ، شروع عصر نهضت  ترجمه که زاده امویان بود مزید بر علت شد  و   تهاجم را به وضع بحرانی تبدیل کرد واوج این بحران در عصر امام باقر (ع) و امام صادق (ع) بود و می توان این عصر را عصر تهاجم فرهنگی نامید.
2. حمایت بی چون و چرای امویان  از سرد مداران فرهنگ های دیگر و به کاخ کشاندن آنان و اجازه دادن به تدریس و آموزش و حتی دادن مجوز ورود به مسجد به آنان، عاملی مهم در برداشت های نادرست و غلط مردم شد.
مردم با توجه به گرایش نخبگان سیاسی جامعه که به عنوان خلیفه رسول الله (ص) فعالیت می کردند بر این باور شدند که فرهنگ های دیگر دارای برتری های ذاتی هستند و آن چه که می تواند تمدنی را ایجاد کند روش تمدنی دیگر فرهنگ ها به ویژه فرهنگ های کسرایی و قیصر است.
3.در نوع دیگری از تهاجم ، تهاجم علمی وعدم توانایی در تجزیه وتحلیل و بومی سازی ان علوم بود. مباحث فلسفی که برای عرب ها گیج کننده بود ، عربهای عصر اموی به طور ذاتی در محیطی زیست می کردند که عقل فلسفی را برنمی تابیدن و جزیی نگری  آنان را از کلی یابی باز می داشت در نتیجه بعضا دچار پوچی و احساس عقده حقارت کردند.
یکی از مهم ترین نفوذ ها نفوذ فلسفه ایران و یونان به کشور های عربی و سر در گمی اعراب بود.

در معاصر و هم زمان با انقلاب اسلامی:
همزمان با انقلاب اسلامی  و همچنین از آغاز نهضت انقلاب که به دهه 40 باز میگردد همواره جمهوری اسلامی   در معرض انواع تهاجم چه از داخل و از خارج بوده است.
در ذیل به برخی از آنها به طور خلاصه خواهیم پرداخت :
 
1. دولت موقت و نفوذ لیبرال ها و ملی گراها
به پیشنهاد شورای انقلاب ، حضرت امام(ره) ، مهدی بازرگان را به عنوان نخست وزیر دولت موقت منصوب کردند و در حکم انتصاب نیز تصریح فرمودند: ایشان (بازرگان) به دور از روابط حزبی و گروهی، یک سری از برنامه های مشخص را انجام دهد. اما بازرگان بدون توجه به شروط امام و رهنمودهایش، بیش از 70 درصد اعضای کابینه را از اعضای نهضت آزادی و جبهه ملی انتخاب و از آرمان های انقلاب اسلامی و خط امام فاصله گرفت.

2. نفوذ باند مهدی هاشمی در بیت قائم مقام رهبری
مهدی هاشمی معدوم  در سال 1365 به اتهام رابطه با ساواک، قتل چند نفر از جمله آیت الله شمس آبادی، خروج غیرقانونی سلاح و مهمات و نشر اکاذیب و افشاگری علیه مسئولان محکوم به بازداشت ، محاکمه و اعدام شد. این فرد پس از پیروزی انقلاب اسلامی با استفاده از موقعیت برادرش «هادی هاشمی» داماد آقای منتظری، توانست در دفتر ایشان نفوذ کند و با تشکیل یک باند و نفوذ در بخش هایی از بدنه اجرایی کشور اهداف خود را دنبال نماید و سرانجام امام (ره) تذکر خود را به بیت ایت الله منتظری اعلام کردند.

3. پروژه ایران گیت یا ایران – کنترا
مک فارلین مشاور امنیت ملی رییس جمهور آمریکا ، ریگان  بود که در طی سفرش به ایران توانست به برخی از اهداف شوم خود برسد و مهم ترین هدف او از این سفر تغییر محاسبات مسئولان و نفوذ فکری – سیاسی در آن ها بود که این اهداف را با ابزار های مختلفی از جمله فروش سلاح های ممنوعه به ایران و دادن دلار های حصول یافته از ان به برخی از سران عالی رتبه  کشور و برخی گروهک ها به بعضی از اهداف خود برسد.

محمد سرخوش ، معاونت بررسی وتحلیل بسیج دانشجویی دانشگاه مذاهب اسلامی


چرا نفوذ سیاسی و فرهنگی مهم‌تر است؟
چهارشنبه ۱ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۳۹
 
نفوذ اقتصادی از نفوذ امنیتی پیچیده‌تر و نفوذ سیاسی از نفوذ اقتصادی پیچیده‌تر است. پیچیده‌تر از همه موارد یادشده، نفوذ فرهنگی است که دلایل این پیچیدگی را نخست در لایه‌های تأثیرگذاری و دیگر در راهبردها و راهکارهای اجرایی آن باید دانست.

به گزارش پایگاه خبری انصارحزب الله، «محمدجواد اخوان» در روزنامه «جوان» نوشت:

رهبر معظم انقلاب اسلامی، چندی پیش در دیدار فرماندهان و مسئولان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تأکید بر هوشیاری در برابر نفوذ دشمن فرمودند: «امروز نفوذ دشمن یکی از تهدیدهای بزرگ است برای این کشور؛ دنبال نفوذند. نفوذ یعنی چه؟ نفوذ اقتصادی ممکن است، که البتّه کم‌اهمّیت‌ترین آن نفوذ اقتصادی است؛ و ممکن است که جزو کم‌اهمّیت‌ترین [هم] نفوذ امنیتی باشد. نفوذ امنیتی چیز کوچکی نیست امّا در مقابل نفوذ فکری و فرهنگی و سیاسی، کم اهمّیت است. نفوذ امنیتی عوامل خودش را دارد، مسئولان گوناگون - از جمله خود سپاه- جلوی نفوذ امنیتی دشمن را با کمال قدرت ان‌شاءالله می‌گیرند. در زمینه‌های اقتصادی، چشم‌های بینای مسئولان اقتصادی بایستی باز باشد و مواظب باشند که [دشمنان] نفوذ اقتصادی پیدا نکنند؛. . . این هم البتّه خیلی مهم است؛ امّا در قبال اقتصاد فرهنگی، اقتصاد سیاسی، نفوذ سیاسی و نفوذ فرهنگی اهمیتش، کمتر است و از همه مهم‌تر، نفوذ سیاسی و نفوذ فرهنگی است.»

همان‌گونه که در بیان ایشان مشهود است، باوجود آنکه نفوذ اقتصادی و امنیتی نیز از دغدغه‌های مهم معظم‌له است، اما آنچه مهم‌تر و نگران‌کننده‌تر می‌نماید، نفوذ سیاسی و فرهنگی است. لذا در این یادداشت کوشیده خواهد شد به‌اختصار در باب اهمیت این سطح از نفوذ اشاراتی شود.

۱ ـ نفوذ سیاسی و نفوذ فرهنگی، به‌دلیل پیچیدگی‌های موجود در آن، گاه مورد غفلت واقع می‌شوند و این در حالی است که این احتمال در خصوص نفوذ امنیتی به‌دلیل آنکه نهادهای اطلاعاتی امنیتی معمولاً روی آن حساسیت دارند، کمتر است. برای مثال احتمال آنکه یک فرد نفوذی در ساختار سیاسی و تصمیم‌سازی کشور بتواند رخنه کند و ارتقا یابد، بسیار بیشتر از آن است که یک تروریست به‌صورت فیزیکی به مرزهای کشور نفوذ کند و قصد خرابکاری در مرکز کشور را داشته باشد.

۲ـ نفوذ اقتصادی از نفوذ امنیتی پیچیده‌تر و نفوذ سیاسی از نفوذ اقتصادی پیچیده‌تر است. پیچیده‌تر از همه موارد یادشده، نفوذ فرهنگی است که دلایل این پیچیدگی را نخست در لایه‌های تأثیرگذاری و دیگر در راهبردها و راهکارهای اجرایی آن باید دانست. به این معنا که نفوذ فرهنگی به‌دلیل آنکه، لایه‌های باورهای ذهنی، معنوی و ایمانی فرد را گاه دستخوش تغییر می‌کند، اولاً تا مدت مدیدی نامرئی است و ثانیاً عمیق‌تر و بنیادین‌تر نهادینه می‌گردد. به همین دلیل احتمالاً زمانی بر نخبگان جامعه هدف مشهود می‌گردد که دیگر کار از کار گذشته باشد و جمع قابل‌توجهی از آن متأثر شده باشد و خدای‌ناکرده به نقطه بی‌بازگشت رسیده باشد.

۳ـ تلاش نظام سلطه، به‌ویژه امریکا برای نفوذ سیاسی و فرهنگی در ایران، البته چیز جدیدی نیست و سابقه‌ای به طول روابط ایران و غرب دارد، اما پرواضح است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، این نفوذ کاهش چشمگیری داشته است و لذا دشمنان مترصد بهره‌گیری از فرصت‌های موجود هستند که از جمله این فرصت‌ها را می‌توان در «برجام» و البته مهم‌تر از آن «بعد از برجام» دانست، یعنی فضای کاذب و مشحون از احساساتی که ممکن است انسان را از نفوذ دشمن غافل و در سایه این غفلت راه را برای بازگشت و نفوذ بازنماید. در چنین شرایطی احتمالاً پوشش‌هایی همچون تعامل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، راهگشاترین راهبردهای نفوذ و رخنه است.

۴ـ نکته پایانی در این باب قابل‌طرح است، آنکه نفوذ معمولاً در سایه غفلت و مشغول‌سازی‌ها اثربخش می‌گردد، بدین معنا که بی‌توجهی به مرزبندی‌های عقیدتی و راهبردی، خوش‌خیالی و ساده‌لوحی در برابر دشمن و ندیدن دست دشمن با توهم فقدان توطئه می‌تواند تسهیل‌کننده راه ورود و رخنه دشمن برای بازگشت به نقطه راهبردی‌ای باشد که سی‌وشش سال است پشت درهای بسته آن معطل‌مانده است.تاریخ : سه‌شنبه 4 آبان‌ماه سال 1395 | 08:34 ب.ظ | چاپ | نویسنده: . | نظرات (0)

پاورپوینت ها(لوح نگارهای) نفوذ فرهنگی را از جدول زیر دانلود (بارگیری) نمائید.

ردیف

نام پاور پوینت
دانلود
حجم فایل

1

نفوذ فرهنگی دانلود 7.62Mb

2

تداوم استکبارستیزی دانلود 14.9Mb 

3

رمزگشایی سناریو آمریکا پس از توافق دانلود 7.62Mb 

4

راهبرهای مواجه گفتمانی با نفوذ آمریکا دانلود 10.3Mb 

 
 

رهبر معظم انقلاب در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی‌(ره)، نسبت به سلطه دشمن از طریق ابزارها و فضای مجازی هشدار دادند.
تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۳۹۵ - ۰۸:۵۲
کد خبر: ۲۱۲۵۶
به گزارش گرداب،‌ به این بهانه روزنامه جام‌جم با برخی کارشناسان به گفت‌وگو نشست:

ارتقای سواد رسانه‌ای

فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی وب‌پایه، یکی از بخش‌های مهمی است که در این ولنگاری فرهنگی باید بررسی و بازمهندسی شود. دکتر امیدعلی مسعودی، مدرس ا رتباطات در پاسخ به این سوال که راهکار شما برای مهندسی اطلاعات در فضای مجازی و استفاده صحیح از اینترنت ملی که رهبری در سخنان اخیر به آن تاکید کردند، چیست به جام‌جم گفت: این مساله دغدغه مقام معظم رهبری است که دغدغه درستی است. وقتی مبحث سیر تکنولوژی و فناوری مطرح می‌شود، باید شیوه‌های رفتاری مردم را هم در مقابل فناوری‌های جدید اطلاعات در نظر بگیریم. مسلما ما برای این‌که از فناوری‌های جدید عقب نمانیم باید خودمان را به‌‌روز کنیم، اما در کنار این مساله باید بسترهای لازم را نیز فراهم کنیم تا راه را به بیراهه نرویم.

این استاد علوم ارتباطات با اشاره به اهمیت ارتقای سواد رسانه‌ای توضیح داد: وقتی ما سواد رسانه‌ای نداشته باشیم، مسلما نمی‌توانیم فناوری‌های جدید را مدیریت کنیم و شیوه برنامه‌ریزی به مخاطره می‌افتد. گرچه برخی با حذف کردن موافق هستند، اما امتناع به هیچ وجه راهکار صحیحی نیست. ما به جای آن‌که انرژی خود را صرف حذف کردن بکنیم، باید از امکانات تکنولوژی، قابلیت‌ها را دریافت کرده و با توانمندی خود به شکل صحیح، این مساله را مدیریت کنیم. متاسفانه این روزها اعتیاد به نرم‌افزارهای موبایل در میان اعضای خانواده گسترش پیدا کرده و راه آن حذف کردن نیست. این درحالی است که ما می‌توانیم به واسطه فرهنگ ملی و دینی، رفتارهای خود را تنظیم کنیم.

مسعودی عنوان کرد: ما می‌توانیم سواد رسانه‌ای را آموزش دهیم. بخشی از این مساله به مطبوعات و صداوسیما مربوط می‌شود، اما والدین هم نقش دارند. ما باید بسترسازی فرهنگی داشته باشیم. سیاستگذاری در دو دهه قبل شورای مجازی این بوده که اگر سایتی به بیراهه می‌رفت، آن را فیلتر می‌کردند، اما مگر با فیلترکردن فیسبوک مشکلی حل شد؟ این درحالی است که اینستاگرام و تلگرام جایگزین شد. در مجموع معتقدم مهندسی ارتباطات و نظارت می‌تواند قانونمند باشد. بنابراین راهکار این مساله تقویت زیرساخت‌های سخت‌افزاری و آموزش حوزه علمیه، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی به خانواده‌هاست. درواقع درباره این مساله جوانان مقصر نیستند؛ بلکه باید سیاستگذاری‌ها درست باشد.

وی یادآور شد: در حال حاضر با ورود تکنولوژی‌های جدید، رسانه‌های غرب بسترسازی می‌کنند تا به واسطه فرهنگ‌سازی خودشان نظارت کنند. بنابراین ما هم می‌توانیم این کار را انجام دهیم.

اینترانت ملی یک مطالبه ملی

درادامه مهندس مهدی سیاسی‌فر با تاکید بر این‌که توقع مردم این است که در یک فضای قانونمند تنفس کنند گفت: این فضا محیط اجتماعی افراد نیز محسوب می‌شود. مردم می‌خواهند متولیان کشور برای قانونمندکردن این فضا برنامه داشته باشند. بحث اینترانت ملی از این بابت مطرح می‌شود که قوانین کشوری می‌تواند بر آن حاکم شود، مثلا اگر در داخل کشور محتوایی تولید شد، قوانینی موجود باشد تا بتواند حق مولف را احقاق کند. ضمن این‌که بسیاری از قوانین بین‌المللی را نمی‌توانیم در کشور اعمال کنیم.

این کارشناس ارشد اینترنت عنوان کرد: در شبکه ملی، قوانین کشوری قابل تهیه و تدوین را می‌توان طراحی و اعمال کرد و برای این قوانین ضمانت اجرایی نیز به وجود آورد.

مدیرکل صدور مجوز و نظارت معاونت فنی رسانه ملی معتقد است: در مرحله اول اگر می‌خواهیم اینترانت داشته باشیم به این دلیل است که بتوانیم قوانین را قابل اجرا کنیم. در مرحله بعد، ما در فضای مجازی اطلاعاتی نشر می‌دهیم که نیاز به مراقبت دارد. بنابراین امنیت اطلاعات ما و مسائل خصوصی حکم می‌کند که نخواهیم همه اطلاعات را یک بار از کشور خارج کنیم و دوباره آن را برگردانیم.

سیاسی‌فر درباره ضرورت ایجاد اینترانت ملی گفت: این خواسته و مطالبه‌ای است که ملت باید از نظام و دولت داشته باشد. مردم حق دارند قانونمندی این فضا را مطالبه کنند و قانونمند شدن فضا هم ملزوماتی دارد که یکی از آنها شبکه ملی اطلاعات است.

این فعال رسانه افزود: رسانه ملی اهدافی دارد که از آن جمله رساندن محتوای پیام به نحو مقتضی به مردم است. یکی از انواع آن پیام‌های صوتی و تصویری است که به صورت فراگیر انجام می‌شود. این کار ابزارهایی دارد که یکی از این ابزارها شبکه‌های اینترنتی و اینترانتی هستند. اگر رسانه ملی می‌خواهد وظیفه‌اش را انجام بدهد باید از بسترهای موجود در کشور استفاده کند و یکی از ملزومات آن وجود یک شبکه ملی اینترانت است. به عبارت دیگر صدا و سیما هم جزو مطالبه‌کنندگان اینترانت ملی محسوب می‌شود.

سیاسی‌فر تصریح کرد: فرهنگ‌سازی استفاده از شبکه‌های ارتباطی نوین، لازم و ضروری است. این فضا هم فرصت دارد و هم تهدید دارد. نوع مشاغل در حال تغییر است و افراد از مشاغل سنتی به سمت مشاغلی می‌روند که با این فضا درگیرند. طبیعی است مردم باید بتوانند آرام آرام از این فضا برای کسب‌وکار مدرن، خلاقیت و کارهای تازه استفاده کنند. رسانه ملی می‌تواند در این زمینه مفید باشد، راه‌ و روش را آموزش بدهد و فضای کسب و کار مجازی را معرفی کند. فواید و فرصت‌ها را مطرح کرده و درباره کارآفرینی اطلاعات بدهند و در عین حال درباره دشواری‌های کارکردن در این فضا اطلاعات بدهند چون فضای مجازی گل بدون خار نیست.

جریان خبری شمال ـ جنوب

در ادامه محمد شهبازی سلطانی پژوهشگر، شناخت جایگاه کنونی فضای مجازی در جهان و ایران را گام نخست بررسی موضوع گزارش دانست و گفت: براساس آمار پایگاه استاتیستا تعداد کاربران جهانی اینترنت در دهه گذشته به‌صورت تصاعدی افزایش‌یافته و در سال 2020 از مرز چهار میلیارد کاربر در جهان فراتر خواهد رفت. اگر به این پدیده از زاویه مدل جریان خبری شمال به جنوب نگریسته شود، به ژرفای اهداف چنین رشد تصاعدی بیشتر پی برده می‌شود. نابرابری عمیق در دو سطح زیرساخت‌های فنی و تولید محتوا میان کشورهای شمال و جنوب، برتری ارتباطی و اطلاعاتی کشورهای شمال و توسعه‌یافته را موجب شده است. این جریان، تبیینی کارکردگرایانه از نفوذ فرهنگی کشورهای توسعه‌یافته در دیگرکشورها را نشان می‌دهد.

این پژوهشگر فضای مجازی افزود: سال گذشته ضریب نفوذ اینترنت در ایران از 82 درصد فراتر رفت، به عبارتی رشدی همانند و شاید فراتر از سایر نقاط جهان داشته است. آمارهای جهانی ثابت می‌کند امروزه در فضای مجازی و در مدت زمان تنها 60 ثانیه 422 هزار و 340 توییت، 44 میلیون و 400 هزار پیام در واتس‌آپ و 55هزار و 555 تصویر در اینستاگرام آپلود می‌شود.

ضرورت راه‌اندازی اینترنت ملی

شهبازی گام دوم را وضع فرهنگی موجود در فضای مجازی دانست و گفت: می‌توان وضعیت فرهنگی کشور را در فضای مجازی به دو جریان فعال تقسیم کرد. از سویی یک جریان در جهت هویت‌بخشی ملی و فرهنگی فعالیت می‌کند. از سوی دیگر جبهه‌‌ای در مقابل جریان اول قرار دارد. فعالیت‌های تخریبی نوع دوم، فعالیت‌هایی است که بنیان‌های فرهنگ ایرانی اسلامی را هدف قرار داده است. برخی از این فعالیت‌ها بر مبنای رویکرد استهزا و تمسخر شکل ‌گرفته‌اند. به‌عنوان ‌مثال، تمسخر روز‌ه‌خواری در ماه مبارک رمضان با ساخت تصاویر متحرک و استیکرهای مختلف. دسته‌ای دیگر مبانی اعتقادی و فکری مخاطب را نشانه گرفته‌اند و با ایجاد تشکیک در اصول دین و احکام آن سعی در القای عملکرد ضعیف دین در عرصه فرهنگ و سیاست دارند. از سویی دیگر برخی فعالیت‌ها به تبلیغ فرهنگ جایگزین می‌پردازد.

این کارشناس ارشد رسانه در سومین گام معتقد است؛ هر سرزمین به منظور مصونیت‌بخشی به ارزش‌ها و اصول فرهنگی خود باید اقداماتی را در دستور کار قرار دهد. با ترسیم وضعیت موجود و جایگاه کشور در آن، تصمیمی که اصرار بر اجرای آن منطقی به نظر می‌رسد، پروژه اینترنت ملی در کشور است. به عبارتی اصول و قواعد بازی، بر پایه ارزش‌های فرهنگی خودی بنا نهاده و تعریف می‌شود. پروژه اینترنت ملی می‌تواند راهی برای برون‌رفت از چالش موجود باشد. وجود مراکز اطلاعات اینترنتی در داخل، اسباب حفظ امنیت روانی و اجتماعی جامعه را فراهم می‌آورد.

مهندسی اطلاعات یا ولنگاری فرهنگی

اسماعیل ارجمندی دیگر پژوهشگر فضای مجازی نیز معتقد است؛ حضور جامعه ایرانی در فضای مجازی متاثر از فرهنگ ایران امروز، صحنه یک محیط دو قطبی است که یک قطب آن را شق لیبرال فرهنگ مدرن و قطب دیگر را شق اسلامی فرهنگ دینی تشکیل می‌دهد. البته در سال‌های اخیر، به مدد قدرت فناوری و مهندسی اطلاعات از خارج و پررنگ‌تر شدن فرهنگ «ولنگاری» در داخل، شق اسلامی آن رفته‌رفته رو به افول گذارده است.

این کارشناس ارشد رسانه افزود: سوال اینجاست که آیا مسیر حرکت تمدن ما در معماری تمدنی از معبر وب می‌گذرد؟ لذا شورای‌عالی فضای مجازی یگانه جایگاهی است که مکلف به تعیین چنین تکلیفی است. بلاتکلیفی این شورا در تبیین نحوه حضور جامعه ما در مسیر تمدنی خویش از فضای مجازی، موجب بروز بلاتکلیفی دولت‌ها در مواجهه با فضای مجازی است و این امر، رهاسازی جامعه در فضای بی‌انتهای وب را سبب شده است.

ارجمندی تصریح کرد: این درحالی ‌است که جوامع غربی هرگز فضای مجازی را رها نمی‌کنند. آنان‌که امنای فضای مجازی هستند، اینفوسفر و نوسفر را به مثابه مغز جهانی، گام‌های پس از سایبر می‌دانند و تسلط بر مغز جهان را سلطه بر همه دنیا تلقی‌ می‌کنند. سلطه‌ای که براحتی به واسطه پروژه‌هایی نظیر اشلون، پریسم و... نهادهایی مثل NSA، DARPA، USSCYBERCOM و... محقق می‌شود. لذا رها کردن جامعه در این میدان به معنای واگذاری قلب و ذهن جامعه به دشمن برای اعمال اراده و خواست اوست.

واکسینه شدن جامعه در فضای وب

وی معتقد است؛ بی‌تردید رها کردن فضای مجازی یا مسدود کردن آن، دو مسیر غلط در مواجهه و برخورد با این پدیده است و تنها راه صحیح، واکسینه کردن جامعه از عارضه‌های پیچیده‌ آن است. راهی که امروزه آن ‌را تحت عنوان توانمندسازی مخاطب از طریق ارتقای سواد رسانه‌‌ای می‌شناسیم. رفتاری که مبتنی بر آگاهی نیست، متناظر بر سبیل لیبرالیسم فرهنگی خواهد بود. فرصت‌سوزی در رهایی مجازی یا ‌وبگردی از جمله آفاتی است که مبتلابه جامعه رها شده در وب است و آمار خیره‌کننده استفاده بی‌قیدوشرط جامعه ایرانی از اینترنت، گواه اعتیاد اینترنتی و اتلاف زمان آنهاست. استفاده بی‌محابا از شبکه‌های اجتماعی، مسنجرها و اپلیکیشن‌ها درحالی ‌است که صرفا به بازنشر محتوای بی‌ارزش اختصاص می‌یابد و این به ابتذال فرهنگی و تمرکز جامعه بر گردش اطلاعات بی‌ارزش دامن خواهد زد.

ارجمندی افزود: ولنگاری فرهنگی در فضای سایبر، صورتی دیگر نیز دارد. افزایش سرعت تحول در عرصه تکنولوژی در عصر تحولات پرشتاب و رشد فزاینده ضریب نفوذ اینترنت در جامعه‌، بویژه از طریق گوشی‌های هوشمند، بسادگی همه جوامع را به دنیای اینترنت متصل می‌کند. این اتصال بی‌آن که فرهنگ صحیح کاربری آن را به‌همراه داشته باشد، منجر به بروز برهنگی فرهنگی خواهد شد و فضای مجازی را به جولانگاه نفسانیات‌سالاری بدل خواهد کرد؛ جایی که انسان، بی‌پرده ضمیر باطن خود را به نمایش خواهد گذاشت و اجازه می‌دهد نفس او یله و رها هر آنچه‌ می‌خواهد بکند! در این صورت اینترنت محیطی لاقید و بی‌خدا خواهد بود که سکولاریسم تنها صورت حیات در آن عرصه است.

هشدار رهبر معظم انقلاب

رهبر معظم انقلاب در مراسم بیست و هفتمین سالگرد ارتحال بنیانگذار انقلاب اسلامی فرمودند: امروز تقلید از غرب و از بیگانه در سبک زندگی نقطه مقابل استقلال فرهنگی است و نظام سلطه بر روی این مساله دارد کار می‌کند، همین مساله مهندسی اطلاعات این ابزارهای جدیدی که وارد میدان شده است اینها همه ابزارهایی هستند برای تسلط بر فرهنگ یک کشور. بنده با این حرف نمی‌خواهم بگویم این ابزارها را از زندگی خودمان خارج کنیم نه، اینها ابزارهایی هستند که می‌توانند مفید واقع بشوند اما سلطه دشمن را از این ابزارها بایستی سلب کرد. نمی‌توانید شما برای این‌که مثلا فرض بفرمایید رادیو وتلویزیون داشته باشید، رادیو و تلویزیونتان را بدهید در اختیار دشمن، اینترنت هم همین‌جور است، فضای مجازی هم همین‌جور است. اینها را نمی‌شود در اختیار دشمن قرار داد اینها وسیله و ابزار نفوذ فرهنگی است.

آنچه در فضای مجازی به عنوان ولنگاری فرهنگی مطرح است، نداشتن سیاست کلان از سوی مدیران و کاربران است.
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۳۹۵ - ۰۹:۲۸
کد خبر: ۲۱۳۲۷
به گزارش گرداب، حسین امامی کارشناس حوزه ارتباطات در این برنامه گفت: مقام معظم رهبری در سخنرانی هایشان 44 بار از کلمه ولنگاری استفاده کرده اند که شامل ولنگاری اقتصادی و فرهنگی بوده است.

وی افزود: منظور ایشان از ولنگاری فرهنگی عمدتاً غفلت و بی توجهی مدیران فرهنگی کشور است.

این کارشناس حوزه ارتباطات گفت: نیمی از آنچه در فضای مجازی به عنوان ولنگاری فرهنگی مطرح است، عدم سیاست گذاری کلان از سوی مدیران و سیاست گذاران فضای فرهنگی و نیمی دیگر مربوط به کاربران است.

امامی افزود: اشتراک گذاشتن هر گونه شایعه و خبر به عنوان محتوا و مصرف گرایی و افزایش مصرف رسانه ای ازجمله مصداق های ولنگاری فرهنگی در فضای مجازی است.

وی با بیان اینکه نباید همواره از بدی های فضای مجازی سخن بگوییم گفت: این یک واقعیت است که بخشی از زندگی اجتماعی ما در فضای دیگری شکل گرفته است که در آن فاصله جغرافیایی و زمانی حذف شده و همه چیز برای همگان عیان است.

امامی افزود: به اعتقاد من، برخی ناهنجاری ها در نهاد خانواده است که به فضای مجازی منتقل می شود و فضای مجازی به ذات خود هیچ ایرادی ندارد.
این کارشناس حوزه ارتباطات گفت: بر اساس برخی آمارها، فضای مجازی رتبه هفتم را در علت طلاق ها به خود اختصاص داده است و شش مورد دیگر به مشکلات مختلف و تربیت خانوادگی مرتبط است.

وی افزود: معتقدم وظیفه دولت در قبال فضای مجازی فقط حمایت است و نظارت بر استفاده از آن کار خانواده هاس

امامی گفت: سهم فارسی زبانان از کل فضای اینترنت تنها 9 دهم درصد است که بر اساس تأکیدات مقام معظم رهبری باید به 5.6 درصد برسد.

امیرمهرداد خسروی کارشناس مسائل فرهنگی هم در این برنامه گفت: همه باید به این باور برسند که عرصه فرهنگ عرصه فوق العاده تخصصی است و مسئولان و کارگزاران آن باید به معنای واقعی، فرهنگی باشند.

وی افزود: در برخی موارد، کسانی متولی امور فرهنگی کشور هستند که تحلیلهایشان خیلی عمیق نیست و درک درستی از مسائل و مشکلات فرهنگی جامعه ندارند.

خسروی گفت: اگر به عرصه فرهنگ به عنوان محلی برای تأمین زندگی و درآمد نگاه کنیم، هیچ گاه هیچ مشکلی حل نخواهد شد.

این کارشناس مسائل فرهنگی تصریح کرد: تمامی عناصر فرهنگی کشور از صدر تا ذیل باید به این باور برسند که لازم است برای تعمیق فرهنگ ایرانی- اسلامی تلاش کنند و این باور را ابتدا در خود و خانواده هایشان به اجرا بگذارند.

وی گفت: در کشورهای خارج سعی شده است به موازات پیشرفت فناوری ها، راه های استفاده درست از ابزارهای فناوری نیز به مردم نشان داده شود.

خسروی تصریح کرد: ولنگاری فرهنگی در فضای مجازی باعث بروز بحران در بسیاری از خانواده ها شده است.

وی افزود: باید به طور موازی و همزمان علاوه بر کنترل و نظارت، دانش چگونگی استفاده از فضای مجازی را بالا ببریم و حاکمیت هم با زبان منطق و استدلال و مشفقانه جامعه را برای استفاده درست و بهتر از فضای مجازی اغناء کند.
این کارشناس مسائل فرهنگی تصریح کرد: فضای مجازی رها بنیان خانواده ها را تهدید می کند و خانواده ها اگر مرزهای خود را خوب کنترل نکنند دچار بحران می شوند.
خسروی افزود: علت اصلی فروپاشی دهها مورد از خانواده ها، استفاده نادرست از ماهواره و فضای مجازی است.

وی گفت: بیشتر آنچه که در فضای مجازی کشور منتقل و دست به دست می شود کپی و سرگرمی است و معانی معرفتی کمتر تولید و منتقل می شود.

محمد سلطانی فر کارشناس ارتباطات هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: یکی از ضعف های موجود در تولید محتوا در فضای مجازی، حاضر نبودن نخبگان در این فضاست.

وی افزود: به نظر می رسد فضای مجازی فضای مناسبی برای نخبگان نیست و به همین دلیل حجم تولیدات نخبگی در آن کم است و بیشتر مردم عادی هستند که تولید محتوا می کنند و نخبگان از ورود به آن پرهیز دارند.

سلطانی فر گفت: تا چه زمانی می خواهیم فضای مجازی را متهم به ولنگاری فرهنگی کنیم و فضای حقیقی را ناشی از فضای مجازی بدانیم؟

این کارشناس ارتباطات افزود: آنچه در فضای مجازی ولنگاری فرهنگی می دانیم، نمودی از جامعه حقیقی اطراف ماست.

وی تصریح کرد: فضای مجازی به عرصه زندگی ما ورود کرده است و ما نتوانسته ایم آن را قانونمند کنیم.

سلطانی فر افزود: همانگونه که در فضای واقعی ولنگاری است در فضای مجازی هم ولنگاری وجود دارد اما نمی توان فضای مجازی را مقصر نابسامانی های اجتماعی دانست.

وی گفت: ابزار مجازی به ذات خود بد نیستند اما در عین حال محتوای آنها مهم است.

این کارشناس ارتباطات با بیان اینکه فرهنگ را نمی توان اجباری به مردم تحمیل کرد، افزود: برخورد با ابزارهای مجازی، محکوم و نادرست است.
سلطانی فر گفت: در بهترین شرایط تنها می توانیم تغییرات محدودی انجام دهیم و کمک کنیم محتوایی که در فضای مجازی می ریزیم مناسب باشد.

وی افزود: نباید تصور کنیم که می توانیم تغییر دهنده فرهنگ باشیم، در حالی که این مردم هستند که خود فرهنگ را انتخاب و استفاده می کنند.

این کارشناس ارتباطات تصریح کرد: نخبگان و مسئولان فرهنگی باید بار محتوایی فضای مجازی را ارتقاء دهند.

سلطانی فر گفت: باید نخبگان را تشویق کنیم تا در تولید محتوا در فضای مجازی فعال باشند و بستر لازم را برای حضور آنان آماده کنیم.

محمد فروهر کارشناس مسائل فرهنگی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: فضای مجازی توسط همه نهادها و ارگان ها نادیده گرفته شده و فضای رها شده است.

وی افزود:‌ آمارها و تحقیقات میدانی نشدان می دهد که در فضای مجازی ولنگاری فرهنگی وجود دارد.

این کارشناس مسائل فرهنگی گفت: 70 تا 80 درصد ضعف های فضای مجازی به علت نامناسب بودن زیرساخت هاست.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
از شبیخون تا نفوذ فرهنگی/ سیاست امروز، آندلسی کردن ایران است!
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۳۸
Share/Save/Bookmark
 
رهبر معظم انقلاب تهدیدات فرهنگی را در چند مرحله بیان کرده‌اند. ایشان این روند را با تغییرات مختلف "تهاجم فرهنگی"، "شبیخون فرهنگی" و "ناتوی فرهنگی" و در سال گذشته نیز پس از مذاکرات ایران و غرب و در راس آن امریکا، "نفوذ فرهنگی" نامیده اند.
از شبیخون تا نفوذ فرهنگی/ سیاست امروز، آندلسی کردن ایران است!
به گزارش خبرنگار بلاغ، در بخش اول این نوشتار به بررسی علت از دست دادن اندلس و شکست تمدن اسلامی پرداختیم و بیان کردیم که مهم‌ترین علت سقوط تمدن 800 ساله اسلامی، نفوذ و تهاجم فرهنگی و آلوده کردن جوانان مسلمان به فساد و فحشا بود.

در بخش دوم این نوشتار نیز تلاش داریم تا به تبیین اهمیت نفوذ فرهنگی و همچنین شبیخون فرهنگی که رهبر معظم انقلاب از سال‌های ابتدایی دهه 70 متوجه آن شدند و بارها نسبت عواقب آن به مسئولان هشدار دادند، بپردازیم و در بخش سوم نیز مصداق‌هایی از اقدامات دشمنان برای اندلسی کردن جامعه، خصوصا در دولت یازدهم را ارائه می‌کنیم.

سیاست امروز آندلسی کردن ایران است!

طی سالیان متمادی در کشورهای اسلامی ترویج فحشا و فساد عامل بزرگی در عقب ماندگی آنان را رقم زد، این همان سیاستی است که غربیان در آندلس مسلمان شده پیاده کردند و در نهایت آندلس را از دست آنها خارج کردند، امروز نیز استکبار با تجربه پروژه آندلسی خود در اندیشه سیطره بر جهان اسلام است، چیزی که مقام معظم رهبری در سال‌های گذشته به آن اشاره داشتند: «سیاست امروز، سیاست آندلسی کردن ایران است! موضوعی که من با شما در میان می گذارم، شکل موعظه ندارد؛ بلکه موضوعی اساسی است که با بهترین عناصر یک ملت - که شما جوانان باشید - در میان گذاشته می‌شود، فقط شما مخاطب من نیستید؛ این سخن را جوانان سراسر کشور هم خواهند شنید، نسل جوان کشور که بیش از نیمی از ملت و جمعیت کشور است، باید بداند در مقابل آرزوهای بزرگ، آرمان‌های بلند و هدف‌های مقدس و قابل قبول و موجه او چه موانعی وجود دارد.

جریان استحاله فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران، از شبیخون تا نفوذ فرهنگی

رهبر معظم انقلاب از سال‌های ابتدایی دهه 70 تا به امروز همواره نسبت به جریانی که به دنبال استحاله فرهنگی نظام جمهوری اسلامی است، هشدار دادند و در هر دوره‌ای با توجه به امکانات و شرایط آن دوره این جریان را تشریح و تبیین کردند.

در این راستا رهبری معظم انقلاب نیز با درایت به این تهدید اساسی، پی برده و در سالیان متمادی و به مناسبت‌های مختلف، این مهم را گوشزده کرده‌اند. ایشان تهدیدات فرهنگی را در چند مرحله بیان کرده‌اند. ایشان این روند را با تغییرات مختلف "تهاجم فرهنگی"، "شبیخون فرهنگی" و "ناتوی فرهنگی" و در سال گذشته نیز پس از مذاکرات ایران و غرب و در راس آن امریکا، "نفوذ فرهنگی" بیان داشته است.

 ما در تهاجم فرهنگی، یک حرکت آرام را مشاهده می‌کردیم و در ناتوی فرهنگی یک حرکت برنامه‌دار و هدف‌دار و در حجم گسترده را شاهد هستیم و در نفوذ فرهنگی نیز با استفاده از عوامل درونی به تغییر باورها و جا به جایی باورها می پردازد.

تهاجم فرهنگی
ایشان سال 1370 در دیدار اعضای شورای انقلاب فرهنگی، بحث تهاجم فرهنگی را گوشزد می‌نماید: "امروز آرایش تهاجم فرهنگی بسیار خطرناکی علیه انقلاب به وضوح مشاهده می‌شود زیرا جهان اسلام بیدار و هوشیار شده است. از این رو تهاجم فرهنگی دشمن با گذشته تفاوت بسیار دارد و شکل جدیدی پیدا کرده است و برای مقابله با آن با شناخت و آگاهی کامل عمل کنیم."

هدف تهاجم فرهنگی

در تهاجم فرهنگى، هدف، ریشه‏ کن کردن فرهنگ ملى و از بین بردن آن است. در تهاجم فرهنگى، ملتى را که تحت تهاجم قرار گرفته است، باید به بیمارى که افتاده و خودش کارى نمى‌تواند بکند، تشبیه کنیم. آن وقت دشمن، آمپولى به او تزریق مى‌کند و معلوم است آمپولى که دشمن تزریق کند، چیست! این فرق دارد با آن دارو و درمانى که خود شما بروید و آن را با میل، انتخاب و وارد بدنتان کنید. این تهاجم فرهنگى است.

هدفِ تهاجم فرهنگى دشمن این است که ذهن مردم را عوض کند؛ از راه اسلام منصرف نماید و از مبارزه ناامید سازد. دشمن در تهاجم فرهنگی خود سعی می‌کند مقاومت را در میان مردم ما از حیثیت و اعتبار بیندازد؛ در واقع مقاومت‌شکنی کند و سنگرها را از بین ببرد. مهمترین سنگر یک انسان، ایمان و انگیزه و عشق اوست. نباید اجازه دهید این سنگر را در دل‌ها فرو بریزند و از بین ببرند.

شبیخون فرهنگی

من یک وقت گفتم دشمنان «شبیخون فرهنگی» می‌زنند. این ادّعا راست است و خدا می‌داند که راست است. بعضی نمی‌فهمند؛ یعنی صحنه را نمی‌بینند. کسی که صحنه را می‌بیند، ملتفت است که دشمن چه‌کار می‌کند و می‌فهمد که شبیخون است، و چه شبیخونی هم هست!

دشمن از راه اشاعه‌ی فرهنگ غلط فرهنگ فساد و فحشاسعی می‌کند جوانهای ما را از ما بگیرد. کاری که دشمن از لحاظ فرهنگی می‌کند، یک تهاجم فرهنگی بلکه باید گفت یک «شبیخون فرهنگی» یک «غارت فرهنگی» و یک «قتل عام فرهنگی» است.

وظیفه اصلی مبارزه با این تهاجم و شبیخون عمدتاً بر دوش علما و دانشمندان و فرهنگیان جامعه است. اینان وظیفه دارند اولاً شبیخون را رصد کنند، زوایای مختلف و پنهان آن را بشناسند، آغاز و انجام شبیخون از سوی دشمن را به مردم اعلام کنند و هم‌چنین برای مقابله با این حملات، فراخوان بدهند.

ناتوی فرهنگی

رهبر معظم انقلاب در ادامه تشریح روند استحاله فرهنگی نظام جمهوری اسلامی به ناتوی فرهنگی می‌رسند و در این خصوص می‌فرمایند: من پریروز در روزنامه – البته سه ، چهار ماه قبل از این ، من مقاله‌اش را دیده بودم – گزارشی از تشکیل " ناتوی فرهنگی " را خواندم . یعنی در مقابل پیمان ناتو که آمریکایی‌ها در اروپا به عنوان مقابله  با شوروی سابق یک مجموعه  مقتدر نظامی به وجود آوردند؛ اما برای سرکوب هر صدای معارض با خودشان در منطقه خاورمیانه و آسیا و غیره از آن استفاده می‌کردند ، حالا یک ناتوی فرهنگی هم به وجود آورده‌اند. این، بسیار چیز خطرناکی است. البته حالا هم نیست ؛ سال‌هاست که این اتفاق افتاده است .

مجموعه‌ی زنجیره‌ی به هم پیوسته  رسانه‌های گوناگون – که حالا اینترنت هم داخلش شده است و ماهواره‌ها و تلویزیون‌ها و رادیوها – در جهت مشخصی حرکت می‌کنند تا سررشته‌ی تحولات جوامع را به عهده بگیرند ؛ حالا که دیگر خیلی هم آسان و رو راست شده است .

رویکرد اصلی ناتوی فرهنگی ، جنگ نرم و هدف اصلی آن نابودی فرهنگ و هویت ملی جوامع به ویژه مقابله با ایمان انسان‌هایی است که مصرند از هویت ملی و دینی خود شرافت‌مندانه دفاع کنند .


اعضای ناتوی فرهنگی با بهره گیری از 57 سال تجربه کار مشترک در مقابله با رقیب ، تأسیسات پایه‌ای هماهنگی را در حوزه‌های مختلف به ویژه در حوزه رسانه‌ای شکل داده‌اند تا تحولات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ملت‌ها را در مسیر خواست و منافع خود هدایت کنند .

در این بین رسانه‌ها ابزارهای مهمی هستند که در ناتوی فرهنگی به کار گرفته می‌شود تا هویت واحد انسان مدرن غربی را جایگزین هویت‌های ملی – دینی کنند. رادیو ، تلویزیون، اینترنت، ماهواره، بازیهای رایانه‌ای که اسطوره‌ها و الگوهای جدیدی را مطرح می‌کنند و از طریق ایجاد خودباختگی فرهنگی و ترویج روحیه بی‌تفاوتی سبب می‌شود که اسطوره‌های ملت‌ها تضعیف ، تخریب و نابود شوند و یا آنچنان بر قومیت‌ها تأکید می‌کنند و با ایجاد فرقه‌های جدید و دست ساخته تلاش می‌کنند تا درگیری‌های داخلی و خونریزی‌های قومی را مقدمه سستی و اضمحلال فرهنگی ملت‌ها قرار دهند.

نفوذ فرهنگی
« نفوذ فرهنگی» از واژه هایی کلیدی است که رهبر معظم انقلاب، به ویژه به تازگی، به دفعات بر اهمیت آن تأکید و مسئولان و مردم را به اهداف صریح و پشت پرده دشمن در این باره رهنمون کرده‌اند.

از دیدگاه مقام معظم رهبری نفوذ فرهنگی نسبت به تهاجم و شبیخون، روند خطرناک‌تری به خود گرفته است و به همان میزان هدف آن نیز پیچیده‌تر است. موضوعی که مدت‌هاست به شکلی روشن و شفاف مورد تأکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است:

«تمرکز دشمنان بر روی فرهنگ بیشتر از همه جا است. چرا؟ به‌خاطر همین تأثیر زیادی که فرهنگ دارد. هدف و آماج تحرّک دشمنان در زمینه‌ی فرهنگ، عبارت است از ایمان مردم و باورهای مردم. مسئولان فرهنگی، باید مراقب رخنه‌ی فرهنگی باشند؛ رخنه‌های فرهنگی بسیار خطرناک است؛ باید حسّاس باشند، باید هشیار باشند. ... باورهای قلبی مردم را مورد تهاجم قرار می‌دهند؛ این را نمی‌شود انسان ندیده بگیرد.

امروز نفوذ دشمن یکی از تهدیدهای بزرگ است برای این کشور؛ دنبال نفوذند. نفوذ یعنی چه؟ نفوذ اقتصادی ممکن است، که البتّه کم‌اهمّیّت‌ترین آن نفوذ اقتصادی است؛ و ممکن است که جزو کم‌اهمّیّت‌ترین [هم‌] نفوذ امنیّتی باشد. نفوذ امنیّتی چیز کوچکی نیست، امّا در مقابل نفوذ فکری و فرهنگی و سیاسی، کم‌اهمّیّت است. ... از همه مهم‌تر، نفوذ سیاسی و نفوذ فرهنگی است. ... دشمن سعی می‌کند در زمینه‌ی فرهنگی، باورهای جامعه را دگرگون کند؛ و آن باورهایی را که توانسته این جامعه را سرِپا نگه دارد جابه‌جا کند، خدشه در آنها وارد کند، اختلال و رخنه در آنها به‌وجود بیاورد. خرج‌ها می‌کنند؛ میلیاردها خرج می‌کنند برای این مقصود؛ این رخنه و نفوذ فرهنگی است.

از نفوذ فرهنگی تا مقابله فرهنگی

شهرکریمه/چگونه می توان از طریق کتابی کودکانه به مساله مهم و استراتژیک «نفوذ فرهنگی» پرداخت؟ پاسخ این دغدغه را محمد میرکیانی، نویسنده آثاری در زمینه ادبیات کودک و نوجوان با کتابی با نگارش نام «تن تن و سندباد» پاسخی مطلوب بخشیده است و این اثر چنان گیرایی موثری داشته که توانسته نظر مطلوب حضرت آقا […]

شهرکریمه/چگونه می توان از طریق کتابی کودکانه به مساله مهم و استراتژیک «نفوذ فرهنگی» پرداخت؟ پاسخ این دغدغه را محمد میرکیانی، نویسنده آثاری در زمینه ادبیات کودک و نوجوان با کتابی با نگارش نام «تن تن و سندباد» پاسخی مطلوب بخشیده است و این اثر چنان گیرایی موثری داشته که توانسته نظر مطلوب حضرت آقا را در برداشته باشد و ایشان به حمایت از چنین اثر ارزشمندی، تقریظی مرقوم داشتند. این موضوع در نشست تخصصی ادبیات کودک و نوجوان عنوان شد و لزوم توجه به ادبیات از منظر نگاهی متعهدانه را دوباره هویدا ساخت، چنان که برخلاف تصور برخی نه تنها ادبیات بلکه شاخه کودک و نوجوانش می تواند چنان زبان مسئولیت پذیری بر تن روایتش دوخته و کاراکترهایی آشنا وخلاقانه بر بستر داستانی بیافریند که بدون پیچ و تاب هایی شعارگرایانه حاوی نکاتی ارزنده از جهان امروز ما باشد؛ جهانی که جنگ منظری دیگر سو به خود گرفته و از طریق انفجار واژگانی بیگانه که حکم بمب اتم را به لحاظ بُعد خسارات در هر سرزمینی به عهده دارند، بحران هویت را در پی داشته است.

میرکیانی به عنوان نویسنده کتاب «تن تن و سندباد» از طریق مقابله شخصیت های شرقی و غربی به جنگ رخ داده در جهان امروز شکلی فرازمانی می دهد و به مقابله 2 تفکر کاملا مجزا از جهان اندیشی غرب و شرق با کارکترهایی چون «تن تن» و «سندباد» می پردازد. در واقع این شخصیت های کودکان بهانه ای برای نویسنده شده تا سیل رخ داده از نفوذ فرهنگی آمریکا را بتواند از طریق جهانی داستانی برای بچه ها به تصویر درآورد. این جا است که ادب و هنر در خدمت اهداف استراتژیک شکلی عملی به خود می گیرد و نشان می دهد که اصطلاح استراتژیک برخلاف نگاه برخی عنوانی غول آسا و غیر قابل دسترس در عرصه فرهنگ و هنر نمی باشد!

در واقع میرکیانی با انتخابی هوشمندانه از نام «تن تن» که داستانی مطرح در ادبیات غربی است، سعی کرده مسیری دیگرسو برای مخاطب مجذوب ادبیاتی قصه گو بسازد. داستانی که ژرژ رمی، نویسنده‌ بلژیکی در سال 1929 با نام «تن ‌تن در سرزمین شوراها» خلق کرد و به دلیل مخاطبان بسیاری که یافت بعدها تبذیل به جریانی دنباله دار در ادبیات داستانی کودک شد و آثار بسیاری مرتبط با هسته اصلی این داستان با نام هایی مختلف به نشر درآمد که از جمله آن ها مجموعه داستان های «ماجراهای تن‌ تن و میلو» است که استیون اسپیبرگ فیلمی با نام «ماجراهای تن ‌تن: راز اسب شاخدار» از آن ساخت. میرکیانی در کتاب «تن تن و سندباد» به دنبال این بوده که به نزاع میان تفکر غرب و شرق از طریق کاراکترهای آشنای بچه ها بپردازد و از سویی به جهان اسطوره ای شخصیت های شرقی نظر افکند و از سویی دیگر به نفوذ فرهنگ بیگانه غربی ها در ممالک شرق به عنوان مسیری مخاطره برانگیز هشدار دهد.

آن چه به عنوان مساله ای مهم از کتاب «تن تن و سندباد» می توان استخراج کرد، نگاه اصیل و متعهدانه ای است که یک هنرمند و ادیب و فعال فرهنگی می تواند نسبت به پدیده های پیرامون خود و مسائلی مهم و استراتژیک در نگاهی اعتقادی داشته باشد. مساله ای که متاسفانه یا نادیده گرفته شده و یا تنها منجر به انتقاد و غرزدن اهالی فرهنگ و هنر انجامیده است، در حالی که تجربیاتی همچون «تن تن و سندباد» و آثار بی ادعای ساخته شده در عرصه های مختلف فرهنگی و هنری، گزینه ای مطمئن تر و ارزنده تری چون تلاش برای کار در عرصه های جهادی فرهنگ را به میان می کشاند.

مساله ای که نیاز به بازنگری را در نهاد رفتاری جامعه هنری و ادبی کشور لازم می دارد و این نکته را استوار می سازد که تا زمانی که در میدان مبارزه با نفوذ فرهنگی قرار نگیریم و تنها به گلایه خوش باشیم، همین می شود که گام های ویران کننده فرهنگ غربی روز به روز از طرق مختلف وارد جامعه ایرانی می شود.
تاریخ : سه‌شنبه 4 آبان‌ماه سال 1395 | 08:32 ب.ظ | چاپ | نویسنده: . | نظرات (0)

«نفوذ فرهنگی» و مبانی و مصادیق آن در سینمای ایران/ از ترویج «اومانیسم» تا غیرت‌زدایی و بی‌حیایی در بین جوانان!

نفوذ فرهنگی

سینماپرس: آرین اقبال افسری/ در حالی که سینماگران ایرانی باید با تصویرسازی از جوانانی غیور، شجاع، جهادگر و دارای هویت ایرانی اسلامی به سمت و سوی قهرمان محوری منطقی حرکت کرده و با ارائه الگویی طراز و انقلابی، جامعه‌ای غیور و عفت مند را زمینه سازی کنند اما برخلاف این حق طبیعی مردم ایران، بسط پیدا کردن بی‌عفتی و بی‌غیرتی در جامعه که هم اکنون توسط برخی فیلم‌های سینمایی در حال تئوریزه شدن است، موضوعاتی این چنینی را کاملاً به قهقرا برده است.

با پایان یافتن جنگ نظامی تحمیل شده از سوی استکبار علیه انقلاب اسلامی ایران، نظام سلطه تمرکز خود را بر جبهه جدیدی که علیه ملت ایران گشوده بود بیشتر کرده و تمام توان رسانه ای اش را در این عرصه به کار گرفت. پدیده ای که ابتدا به صورت تهاجم فرهنگی آغاز شده بود در اندک زمانی به ناتوی فرهنگی و سپس شبیخون فرهنگی تبدیل شد و با سهل انگاری برخی متولیان حوزه فرهنگ پس از قریب دو دهه به قتل عام خاموش فرهنگی انجامید.

در نگاه رهبران انقلاب اسلامی، فرهنگ مایه اصلی هویت یک ملت، عامل تباهی یا عظمت آن، ستون فقرات حیاتش و عبارت است از «درک، برداشت، فهم، معتقَد و باور انسان ها و روحیات و خلقیات آنها در زندگى»(آیت الله خامنه ای، ۱۳۸۹/۰۶/۲۵). قدرت و اهمیت فرهنگ موجب شده تا استقلال و اقتدار یک کشور در حوزه های دیگر تا حدود زیادی متأثر از استقلال و اقتدار فرهنگی بوده و به آن وابسته باشد؛ به طوری که استقلال و عدم وابستگی فرهنگی بالاتر از استقلال سیاسی و اقتصادی قرار می گیرد. به همین نسبت خطر تسلط فرهنگی نیز پررنگ می شود، چرا که با این غلبه نابودی هویت یک ملت موضوعیت می یابد.

نفوذ فرهنگی؛ مبانی و مصادیق آن در سینمای ایران

مقام معظم رهبری با اشراف بی مثال خود در مسائل کلان جامعه در سال های پس از دفاع مقدس بر مقوله تهاجم فرهنگی تاکید فراوان داشتند، اما قلم به مزدان داخلی و دوستان ناآگاه به انکار واقعیت صحنه که عبارت بود از هجوم نرم و همه جانبه دشمن پرداختند. بیانات امام جامعه همواره با موجی از نقد‌ها و فضاسازی های رسانه‌ای همراه بود و عده‌ای در راستای فرافکنی و بر اساس وظیفه‌ای که از سوی سرویس‌های اطلاعاتی غرب بر عهده داشتند، چشم‌انداز ترسیم شده توسط ولی امر مسلمین را به سخره می گرفتند.

نفوذ فرهنگی؛ مبانی و مصادیق آن در سینمای ایران

حال پس از گذشت دو دهه از هشدار‌های مکرر رهبر معظم انقلاب اسلامی، بار دیگر و درست در اوج جنجال های رسانه ای پیرامون پرونده هسته‌ای که تمام توجه آحاد جامعه را معطوف به خود کرده است، ایشان با بازخوانی نیت اصلی ایالت متحده امریکا برای نفوذ در بخش فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کشور فرمودند:

نفوذ فرهنگی؛ مبانی و مصادیق آن در سینمای ایران

با توجه با بیانات فوق و تاکید ایشان بر مقوله نفوذ فرهنگی که عقبه آن در مباحث گسترده تهاجم فرهنگی قابل جستجوست می‌توان میدان گسترده‌ای از آسیب پذیری فرهنگی را مشاهده کرد که ایالت متحده از آن نقاط به دنبال نفوذ فرهنگی در ایران اسلامی است. بدون شک نفوذ فرهنگی در حوزه سینما به علت قدرت اثرگذاری این رسانه بر قلب و مغز انسان ها و همچنین به دلیل آسیب پذیری زیادی که جمهوری اسلامی در این حوزه دارد، به طور جدی از سوی نظام سلطه و هواداران داخلی آن دنبال می شود.

سینما وظیفه ی جلوگیری از نفوذ انواع القائیات غفلت‌زا و ایمان زدا در میان آحاد جامعه که رسالت خطیری جهت پیشبرد اهداف حکومت اسلامی است، بر عهده دارد و بنابراین علاوه بر مراقبت از ایجاد هر نوع رخنه‌ای درون خود، باید برای تعالی فرهنگ بومی و دینی ایران اسلامی تلاش کند. بدین جهت بررسی باید‌ها، نباید‌ها و نقاط ضعف سینمای کنونی جمهوری اسلامی کمک شایانی به فهم چگونگی نفوذ امریکا در این بخش مهم فرهنگی کشور می‌کند.

نفوذ فرهنگی؛ مبانی و مصادیق آن در سینمای ایران

 

به بیانی دیگر جایگزین سازی فرهنگ زندگی امریکایی به جای فرهنگ بومی صرفاً با پذیرفتن سبک زندگی امریکایی توسط آحاد جامعه صورت می‌پذیرد. برای پیاده سازی این امر لازم است تا با ارائه‌ چهره‌ای مطلوب از فرهنگ امریکایی به زمینه سازی برای پذیرش آن دست زده و در سوی دیگر با سیاه نمایی از وضعیت جامعه اسلامی و اِلمان های سبک زندگی دینی به تخریب این فرهنگ در اذهان و قلوب مردم پرداخته شود. پدیده ی هنری، تجاری و رسانه ا ی سینما برای پیشبرد این هدف ابزار مهمی برای ایالت متحده و مریدان آن محسوب می‌شود. در دهه های اخیر، تصویرسازی‌های گسترده صورت گرفته از سبک زندگی امریکایی و دادن زرق و برق به گزار‌ه های مطلوب این منش وارداتی که آکنده از مضامین غیر دینی است، در برابر سبک زندگی ایرانی اسلامی که زاویه ای‌۱۸۰ درجه ای با استایل امریکایی دارد،  نفوذی آشکار در سینمای کشور محسوب می‌شود.

نفوذ فرهنگی؛ مبانی و مصادیق آن در سینمای ایران

رخنه ارزش‌های لیبرالیستی که جوهره آن اباحه گریی است، در برابر انبوهی از مضامین دینی در سبک زندگی اسلامی نظیر حیامندی و غیرت مندی، فضایی را در سینمای کنونی کشور رقم زده که در صورت عدم کنترل آن، فرهنگ ملی و بومی کشور در حد اعلای خود با چالش مواجه می‌شود که البته نشانه های آن از مدت ها قبل قابل مشاهده است.

یکی از مهمترین اهدافی که ایالت متحده در عملیات نفوذ فرهنگی دنبال می کند، هجمه به متعلقات ایمانی عموم مردم ایران است. سست کردن اعتقادات مردم نسبت به ارزش‌های دینی و کمرنگ جلوه دادن تقوی و ایمان در متن زندگی تک تک مردم که مایه اصلی آرامش عمومی جامعه است، از اساسی ترین اقدامات ایالت متحده  برای پیاده سازی سبک زندگی امریکایی است.

بی‌توجهی به ایمان و عمل صالح و عدم تصویرسازی صحیح از انسان مومن که بتوان آن را به عنوان الگویی مناسب به جامعه معرفی کرد، در اکثر آثار سینمای ایران دیده می‌شود. در مقابل نیز قریب به اتفاق فیلم‌های سینمایی با غلبه روح سکولاریسم بر آنها شروع شده و به پایان می رسد. در کمتر فیلمی می‌توان حضور خداوند را احساس کرد، حتی در معدود آثاری که انسان‌هایی در ظاهر مومن به تصویر کشیده می شوند، القای حس خداوند محوری به مخاطب صورت نمی گیرد. روح اومانیسم به عنوان نطفه سبک زندگی امریکایی در اکثر فیلم‌های ایرانی نهفته است. در فیلم‌های اومانیستی سینمای ایران انسان های سکولار با سبک زندگی امریکایی به عنوان شخصی الگو به جامعه معرفی می‌شوند. انسان هایی که با وجود عدم برخورداری از حداقل گزاره‌های ایمانی در زندگی شان موفق بوده و شخصیت آنها مورد توجه مخاطب قرار می‌گیرد. بسیار دیده شده است که سینماگر با محور قرار دادن انسان به جای خداوند، زندگی کاملی از یک انسان لیبرال را به تصویر می‌کشد و در برابر آن با تصویرسازی منفی و سیاه از زندگی مومنین آنان را در نگاه مخاطب خوار و ذلیل جلوه می‌دهد.

بسط پیدا کردن اخلاق اسلامی در جامعه سدی محکم در برابر نفوذ‌های اقتصادی و سیاسی ایالت متحده محسوب ‌می‌شود. انسان اخلاق محور بدون شک در حوزه اقتصاد و معیشت به هم نوع خود جفا نکرده، در حوزه سیاست به تخریب جناح رقیب خود مشغول نشده و با دیدن خود در محضر خداوند به حفظ مکارم اخلاقی مبادرت می‌ورزد. حال اگر اخلاقی دینی و اسلامی در ذهن انسان مسلمان حقیر و کوچک شمرده شود و ملازمات فرهنگ سرمایه‌داری در قلوب او نفوذ کند، نه تنها بنیان های فرهنگی و اعتقادی که ساختارهای اقتصادی، سیاسی و نظامی جامعه نیز به سمت اضمحلال و فروپاشی سوق پیدا خواهد کرد.

در این حوزه نیز سینما به عنوان چشمان بیدار جامعه  وظیفه‌ای بس مهم را بر عهده دارد. تصویرسازی از مظاهر گوناگون دینی و بسط دادن آن به مر فطرت، می‌تواند امنیت اخلاقی و آرامش را بر کشور حاکم کند که همه این موارد نیازمند فرهنگسازی از سوی دستگاه‌های مربوطه و ساختارهایی از جمله سینماست. سینما پیش قراول این جبهه محسوب شده و در صورت عدم موفقیت در وظایف ملی و در نتیجه ی آن نفوذ فرهنگ سرمایه‌داری، ناآرامی های اجتماعی و فردی در کشور پدیدار خواهد شد.

برطرف سازی مشکلات اخلاقی تنها با ایجاد جامعه ای متعهد به وقوع می‌پیوندد، به بیانی دقیق تر سینماگری که دغدغه اخلاق در جامعه را دارد باید نسبت به اتوپیاسازی از جامعه مطلوب خود اقدام کند اما متاسفانه در فضای فعلی، سینماگران به بهانه نشان دادن مشکلات حاکم بر زندگی مردم و کشور به سیاه نمایی دست زده و جامعه‌ای را با مردم خشن و افسرده، ‌جوانانی بی هویت و بی آرمان، زنان و مردانی خیانت کار، ملتی فقیر و فراری از کشور، عقب مانده و در حسرت خوب زیستن به تصویر می‌کشند.

اغلب آثار سینمای اجتماعی که به بهانه نمایش واقعیات جامعه ساخته شده است به عمد یا به سهو در راستای خواسته های نظام سلطه و برای حمله به ارزش‌های بنیادین فرهنگ زندگی اسلامی و انقلاب اسلامی ایران است. اگرچه نابسامانی ها و آسیب های اجتماعی انکارناپذیر است اما این هجم گسترده از فیلم‌هایی که فقط به دنبال نشان دادن مشکلات است چه کمکی به حل این موارد می‌تواند کند و یا اساسا در دهه های گذشته چه کمکی کرده است؟ تنها کمک این فیلم به سازندگانش بوده که مسیر دریافت جوایز رنگارنگ خارجی را برای آنها تسهیل نموده است.

از دیگر شاخصه‌‌های نفوذ فرهنگی که در فیلم‌های سینمایی به وضوح دیده می‌شود تصویرسازی معکوس از دختران و پسران ایران اسلامی است. با توجه به جمعیت زیاد این قشر از جامعه و اثرگذاری ویژه‌ای که آنها در حوزه های مختلف دارند، تغییر اعتقادات و هجمه به باور‌‌های آنان می‌تواند راه نفوذ سیاسی و اقتصادی را در کشور باز کند.

از ابتدای انقلاب تاکنون کمتر فیلم سینمایی را می‌توان یافت که چهره‌ای حقیقی از دختر مسلمان ایرانی ارائه داده باشد. مهمترین عنصر برای دختر مسلمان حیامندی و عفت مندی اوست که در صورت مخدوش شدن هر یک از این دو، بنیان های جامعه دچار تزلزل می‌شود. در جامعه ای که زنان و دختران آن از حیا برخوردار نباشند یقینا آینده منحطی بر آن کشور مستولی می‌شود. اگرچه هم اکنون در ایران اسلامی بسیاری از دختران با سبک زندگی‌های التقاطی در حال زندگی هستند اما همچنان عمده دختران ایرانی پایبند به ارزش های سبک زندگی اسلامی بوده و نقش سازنده‌ای در کشور ایفا می‌کنند. این درحالی است که تصویر ارائه شده در سینمای ایران، دختران و زنان  صرفا به دو گروه تقسیم می‌کند.

گروه اول زنانی هستند که با آمیخته شدن در سبک زندگی امریکایی در فیلم‌ها ظاهر می شوند، این دست زنان که اغلب از پوشش نامناسبی برخوردار هستند چهره مثبت فیلم‌ها محسوب می‌شوند. گروه دوم دختران و زنانی که در فیلم‌های سینمایی با آنها روبرو هستیم دارای عقبه مذهبی و اعتقادی بوده و اغلب آنان در این فیلم‌ها مفلوک، دارای پوشش چادر، فقیر و دچار اعوجاجات گوناگون در زندگی خود هستند.

این خط تصویرسازی که در طول دوران پس از انقلاب همیشه ادامه داشته نتیجه ای جز بی رغبتی نسل دختران نوجوان و جوان به چادر و حجاب اسلامی نداشته و ندارد و امروز به وضوح می توان آثار آن را در جامعه مشاهده کرد. در اغلب فیلم‌های سینمایی الگویی مطلوب و مناسب برای جامعه دختران که مطابق با گزاره‌های فرهنگ ملی و بومی باشد وجود ندارد و برعکس‌ آن سینماگران لیبرال به عمد یا به سهو در راستای اهداف نظام سلطه جهانی حرکت کرده و با چهره سازی از دخترانی بورژوا، شاسی بلند سوار، مجرد، دارای ارتباطات غیراخلاقی متعدد و دور از خانواده، سعی در الگوسازی برای دختران جامعه اسلامی دارند. به واقع لیبرال مسلکان با ارائه الگویی مطابق با سبک زندگی امریکایی برای دختر و زن ایرانی و در روی دیگر سکه با سیاه نمایی از دختر مسلمان و قائل به ارزشهای دینی، سعی در جایگزین کردن فرهنگ بیگانه به جای فرهنگ بومی دارند.

در مورد پسران نیز وضعیت مشابهی در سینمای کشور حاکم است. بدون شک هجمه به موضوع غیرت و غیرتمندی که  مقدمه ‌ای بر عفت مندی دختران جامعه است، نفوذی مهم و اثر گذار در سبک زندگی پسران و مردان مسلمان است. متاسفانه کم نیستند سینماگرانی که بدون توجه به این موضوع صرفاً با دامن زدن به فضای بی‌بند و باری، جوان جامعه را به سمت و سوی اباحه گری سوق می‌دهد. مردان و پسرانی بی‌غیرت، هوسران، خائن به همسر خود، عیاش، دارای روابط خارج از عرف و ً غیراخلاقی، پول پرست، خودخواه و واجد انواع گزاره‌های این دستی که در بسیاری از فیلم های سینمایی به چشم می خورند را صرفا می‌توان در آثاری مانند مجموعه فیلم‌های پای آمریکایی(American Pie) مشاهده کرد.

نفوذ فرهنگی؛ مبانی و مصادیق آن در سینمای ایران

حال آنکه سینماگران ایرانی باید با تصویرسازی از جوانانی غیور، شجاع، جهادگر و دارای هویت ایرانی اسلامی به سمت و سوی قهرمان محوری منطقی حرکت کرده و با ارائه الگویی طراز و انقلابی جامعه‌ای غیور و عفت مند را زمینه سازی کنند. اما برخلاف این حق طبیعی مردم ایران، بسط پیدا کردن بی‌عفتی و بی‌غیرتی در جامعه که هم اکنون توسط فیلم‌های سینمایی در حال تئوریزه شدن است، ایندیویژوالیسم (Individualism) را بر کشور حاکم کرده و مقوله ازدواج و تشکیل خانواده را به قهقرا برده است. جالب آنکه سینماگران هنگام بررسی آسیب های اجتماعی و پرداختن به واقعیات جامعه این قبیل آثار فرهنگسازی های صورت گرفته توسط سینما و سایر رسانه های را نمی بینند!

هم اکنون در فیلم‌های سینمایی انواع سیاه‌نمایی به بهانه نشان دادن وضع موجود در جامعه در حال نمایش دادن است اما در این بین موضوع مهم ازدواج و مجرد بودن ۱۱ میلیون نفر از دختران و پسران کشور هیچ سینماگری را برای ساخت اثری در این باره دغدغه مند نکرده است. برخی سینماگران لیبرال مسلک که خود را موظف به بازگو کردن مشکلات موجود در کشور می‌دانند در مورد امر مقدس ازدواج و مجردین کشور هیچ فیلم سینمایی تولید نکرده و به جای آن با تصویر سازی از  موضوعاتی نظیر آزادی روابط جنسی، خیانت، مشکلات اقتصادی طبقات پایین جامعه و تمایل به اشرافیت در طبقه بورژوا به نفی خانواده و ایجاد هراس از تشکیل خانواده، بر می‌آیند.

اندک موارد مورد اشاره تنها بخشی از مولفه های نفوذ فرهنگی ایالت متحده امریکاست که آگاهانه و یا جاهلانه توسط عده‌ای از سینماگران کشور در دهه های گذشته دنبال شده و گسترش و ترویج آنها تاکنون جامعه اسلامی را با معضلات گسترده‌ای روبرو کرده است. این در حالی است که در دوران پساتوافق قطعاً استفاده نظام سلطه از هنرمندان غربگرا افزایش پیدا خواهد کرد، برای نمونه طبیعی است که تعداد جوایز اهداء شده به آثار سیاه نما و ضددین ایرانی در سال های آینده افزایش یافته یا حضور سینماگران ایران در هیأت داوران جشنواره های خارجی پیدا کند. باید انتظار داشت موج جدیدی از فیلم های اجتماعی جشنواره ی خارجی پسند و همچنین آثار روشنفکری و هنر و تجربه ای ساخته شده و مورد حمایت رسانه های قلم به مزد داخلی قرار بگیرد. تا جشنواره فیلم فجر چیزی باقی نمانده، تنها چند ماه باید منتظر رونمائی از آثار سینمایی در دوران پساتوافق و دوره جدید نفوذ فرهنگی ایالات متحده ماند.

 


این روزها یکی از مسائل مهم در مباحث سیاسی کشور، موضوع نفوذ است.این موضوع ازچنان اهمیتی برخوردار است که رهبر معظم انقلاب بارها نسبت به آن هشدار داده و ابعاد مختلفی از این تهدید را گوشزد کرده‌اند.چرا که هر یک نفوذی در جای خود نمونه‌ای از واقعیت غیرقابل انکار تلاش دشمن به منظور اجرای سناریوهای شوم خود در جهت تغییر ذائقه ایرانی- اسلامی و در نهایت براندازی نظام می باشد.


نفوذ فرهنگی وارکان مقابله با آن

جمهوری اسلامی که کودک نو پای انقلاب اسلامی در ایران می باشد قصد ندارد خود را در مرز هایش محدود کند و با جهان در تعامل نباشد. خودِ این جمهوری اهداف جهانی دارد و به دنبال معرفی تمدنی است که در آن از سلطه و استکبار خبری نباشد,این نظام مقتدر با قاعده نه یک کلمه کم و نه یک کلمه بیشتر عرصه بسیار پیچیده‌ای را برای نفوذ و آسیب‌رسانی بیگانگان فراهم آورده است که در سال‌های اولیه تشکیل خود توانست به خوبی آن‌ها را مدیریت و دفع کند وبدون تردید مسأله نفود و اختلال پدیده ایست که از ابتدای این انقلاب شکوهمند مکررا از طرف استکبار آیستن ان بوده است.

جریان نفوذ تنها مربوط به امروز نیست و نگاهی به گذشته نه چندان دور و سوابق نفوذی‌های دیروز که امروز آشکارا در خدمت اهداف و برنامه‌های دشمنان ایران هستند، عبرتی است برای کسانی که آگاهانه یا ناآگاهانه خطر نفوذ را جدی نمی‌گیرند.هشدار های مکرر مقام معظم رهبری در مورد نفوذ استکبار جهانی، بسیاری از دسوزان انقلاب را نگران کرده است.برای درک نفوذ پسابرجام باید با انگاره‌های ذهنی پیشین قدری فاصله گرفت و واقعیت صحنه را طور دیگری دید و مختصات جدید آن را شناخت.

سطح، حیطه، عمق، ابعاد، جهت‌گیری و اولویت‌های نفوذ اگر به درستی تبیین نشود، ممکن است توسط عوامل نفوذ به ضد خودش تبدیل شود یا توسط مفسران کم‌درک به انحراف و فراموشی سپرده شود یا به مسئله‌ای سیاسی ـ جناحی تقلیل و به ابزاری برای متهم‌سازی تبدیل شود.دشمن امروز در عرصه های مختلف در تقابل با نظام اسلامی است,عرصه فرهنگی در ایران به ویژه پس از انقلاب اسلامی همواره با هجمه‌های فراوانی مواجه بوده است که عدم برنامه‌ریزی بلندمدت و نگاه کارشناسانه به آن موجب تضعیف تدریجی آن شده است.

ضعفی که نمود بیرونی آن در عدم بازتولید مفاهیم جهانی در قالب فرهنگ ایرانی-اسلامی جامعه جوان ایرانی را با چالش‌های فراوانی از جمله بحران هویت، فردگرایی، بی‌توجهی و عدم حساسیت نسبت به پیرامون خود دچار کرده است.لذا مهم‌ترین برنامه نفوذ دشمنان برای انقلاب عرصه فرهنگی است، توطئه جنگ نرم دشمن تبدیل به پروژه نفوذ در انقلاب شده است. اکنون میدان جهاد در عرصه فرهنگی و سلاح این جهاد فکر و قلم در برابر هجمه های فرهنگی دشمنان است،دشمنان نظام به دنبال تغییر در اعتقادات و باورهای دینی و انقلابی ملت ایران هستند، چنانکه از سال‌ها پیش به دنبال گرایش مردم به سبک زندگی غربی بوده اند.

در این میان عده‌ای با اعتقاداتی نه چندان محکم، تنها به ایران باستان توجه دارند، در حالی که بسیاری از مسائل رایج در کشور متأثر از فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی است، اگر سبک زندگی غربی در کشور ترویج یابد، حاصل آن جز تباهی برای آحاد جامعه نخواهد بود.امروزه شبکه های ماهواره ای بزرگترین نقش را در افزایش نرخ طلاق و ایجاد فاصله بین اعضای خانواده دارند، چرا که اکثر فیلم های این شبکه ها بر محوریت خیانت زوجین به یکدیگر و عادی سازی روابط محرم و نامحرم بنا شده و با نگاه به پرونده های دادگاه ها در خواهیم یافت که عمده ترین علت طلاق و از هم پاشیدگی خانواده ها همین دو عامل است  ترفند دیگر دشمن در عرصه رسانه ایجاد و راه اندازی شبکه های به اصطلاح شیعه و سنی مذهب و ترغیب این شبکه ها به توهین علیه  عقاید یکدیگر است تا بنوعی موجب تفرقه و دشمنی بین اهل سنت و شیعه گردد.

جلوگیری از نفوذ تنها با انسداد  میسر نخواهد بود چرا که نفوذگران ایستا نیستند لذامسئولان ابتدا باید منافذ نفوذ را شناسایی کنند، که بعضا این منافذ در ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خواهد بود، سپس در جهت مسدود سازی آن اقداماتی را انجام دهند. این موضوع باید جزء اولویت‌های کاری مسئولین قرار گیرد و مقابله با آن قطعا کار بسیار سختی است.

در این بین بدنه ای از افراد وجود دارند که در ظاهر به نوعی مذاکره را با آمریکا را ادامه می‌دهند، اما در باطن نوعی گرایش درونی به ارزش‌های آمریکایی در این افراد وجود دارد که این موضوع خطری زیادی دارد و ما نگران این نوع گرایش‌ها هستیم.نفوذ در انتخابات آینده نیز بدین معنی نیست که عده‌ای خائن، وابسته، حقوق بگیر و ضد انقلاب وارد مجلس می‌شوند، مطلوب امریکایی ورود افرادی است که علاقه ای به مرگ براستکبار گفتن هاو و برگزاری راهپیمائی های ایام الله خاص در کشور نداشته باشند و ارتباط با امریکا را تنها راه نجات اقتصاد کشور بدانند.


نفوذ فرهنگی وارکان مقابله با آنحرف آخر:
شکی نیست که دشمنان ما در صدر خواسته های خود می خواهند با اسلام و ارزش های انقلاب اسلامی مبارزه کنند. که امروز ه این نوع مبارزه در قالب نفوذ نمود بیشتری پیدا کرده است؛خط امروز و مهم دشمن که خطرناک هم می باشد، نفوذ فرهنگی است.چرا که .نفوذ و رخنه فرهنگی حساسیت‌ها را نسبت به دشمن کم کرده و راه را برای نفوذ و ورود باز می‌کند.

مقوله نفوذ فرهنگی در کشوراز ابتدای پیروزی انقلاب و پیش از آن در قالب‌های مختلف وجود داشته است اما طی سال‌های اخیر با هدف براندازی، تضعیف و تخریب نظام اسلامی بازطراحی و به شیوه‌های مدرن در حال اجراست. که اولویت آن نیز «براندازی نرم»  و ترویج فرهنگ استکباری میباشد بدین معنی که بدون بهره‌گیری از امکانات سخت‌افزاری و نظامی، انقلاب اسلامی را آنچنان تضعیف نماید که در نهایت فاقد توان فرهنگی لازم برای پایداری باشد.متاسفانه برخی مسئولین بحث نفوذ را امری عادی و طبیعی تلقی کرده و اعتقادی به تهاجم، شبیخون یا نفوذ ندارند، به گونه‌ای که نحوه تدوین یا اجرای برخی قوانین نیز گویای این حقیقت تلخ است.

بنابراین، رکن مقابله با «نفوذ فرهنگی»، باور آن است. تمامی نهادهای انقلابی با همکاری همگانی مردم موظفند به مقابله و جلوگیری از مجموعه عناصری که عامل نفوذ فکری، فرهنگی و سیاسی دشمن هستند،در این بیناز اساسی ترین راه های مقابله با نفوذ فرهنگی، شناخت دقیق و همه جانبه ی تهاجم فرهنگی است؛ زیرا زمانی می توان با یک پدیده به درستی مقابله کرد که اطلاع کافی و همه جانبه از آن داشته باشیم لذا در این زمینه رسالت و مأموریت مسئولین و مردم این است که ضمن مراقب ؛ حسّاسیت و هوشیار بودن ؛یکی از مهم ترین استراتژی های دشمن در تهدید نرم که همان نفوذ فرهنگی میباشد  را به خوبی شناسایی کرده و برای مقابله با آن تدبیر و چاره اندشی نمایند.

در مقابله با نفوذ فرهنگی، متفکرین فرهنگی باید پدافندهای فرهنگی را فعال کنند و هنگامی که با یک تفکر غلط رو به رو می شوند به نقد آن تفکر بپردازند و با تولید آثار ارزشمند با آن مقابله کنند.رمز موفقیت در برابر نفوذ دشمن وحدت و همدلی است، اگر وحدت و همدلی خدشه دار شود امکان نفوذ بیشتر خواهد شد، امروز همه فعالان فرهنگی باید در عرصه حفظ و دفاع از فرهنگ ملی، دینی و بومی ایران جهاد کنند؛ چراکه توطئه نفوذ دشمنان در انقلاب سلامی ایران جدی است. بی شک اگر امروز رهنمودهای مقام معظم رهبری به عنوان سکاندار کشتی انقلاب نبود، قطعاً وضعیت کشور بهتر از کشورهای منطقه نبود .

یک جوان مسلمان ایرانی باید بداند که وارث چه نوع فرهنگی است. می توان با تقویت نیروی ایمان و با تأکید بر فرهنگ و سنت های خودی و نشان دادن و پر رنگ کردن نقاط قوت آنها، تمام آحاد جامعه، به ویژه نوجوانان و جوانان کشور را در برابر چنین تهاجمی مقاوم کرد؛ همچنین از این طریق، می توان احساس حقارت و خود کم بینی را در این گروه از بین برد و روحیه عزت، سازندگی و امید را نیز در آنان تقویت کرد.برای مقابله با نفوذ فرهنگی باید مبارزه با تهاجم فرهنگی در سطح جامعه به صورت یک سیاست دائمی و مدون درآید و تنها راهپیروزی در این مبارزه این است که از نیروی بی پایان ملت برای مقابله با نفوذ دشمن بهره ببریم.تاریخ : سه‌شنبه 4 آبان‌ماه سال 1395 | 08:26 ب.ظ | چاپ | نویسنده: . | نظرات (0)
1 2 3 4 5 ... 155 >>
لطفا از دیگر صفحات نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • اریک صدا